ZAVŘÍT MENU

Chochola Karel

architekt

* 30. 9. 1893, Plzeň
† 3. 6. 1942, Tábor (popraven nacisty)

Po studiích na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze studoval soukromě v Paříži a Římě. Zprvu působil jako středoškolský profesor na Stavební průmyslové škole v Českých Budějovicích, později jako výkonný inženýr architekt. Byl zakladatelem a předsedou Sdružení jihočeských výtvarníků, 1935—1939 redaktorem sborníku výtvarného umění Práce. Jako významný představitel jihočeské architektury funkcionalismu, vycházel zejm. z holandské architektury a byl silně ovlivněn racionálním funkcionalismem. Svou architektonickou činnost soustřeďoval ve 20. a 30. letech 20. století na oblast bydlení a veřejných staveb.

Realizované stavby v Českých Budějovicích: obchodní dům Brouk a Babka; administrativní budova Jihočeských elektráren; architektonický koncept Trilčova jezu na Vltavě; realizovaný urbanistický návrh tribuny sokolského stadionu; kino Kotva; blok 5 obytných domů Československé tabákové režieHavlíčkově kolonii; řada funkcionalistických rodinných vil (např. v ulici S. K. Neumanna čp. 258, 303 a 304, v Jánské ulici čp. 397 či Dukelské ulici čp. 671). Jeho projekt sokolovny nebyl realizován.

Realizované projekty mimo České Budějovice: např. architektonická část pomníku Antonína Švehly (1873—1933) v Táboře se sochařem Janem Vítězslavem Duškem (1891—1966); hřbitovní obřadní síň v Protivíně; multifunkční závodní dům s biografem ve Větřní.

Jako účastník protinacistického odboje byl 1945 vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem

AUTOR:
doc. PaedDr. Radko Chodura CSc.

LITERATURA:
  •      Matoušek O., 1946: Ing. dr. tech. Karel Chochola. In: Architektura ČSR, 10.