ZAVŘÍT MENU

zvonkohra

Soustava zvonků instalovaných na prostřední věži historické budovy radnice  6. 10. 1995 v rámci slavností k 730. výročí založení města.

Zvolené melodie hraje čtyřikrát denně. Zvonkohru vyrobila zvonařská firma Rudolf Perner, s. r. o., z Pasova, jejíž zakladatel a další představitelé působili v Českých Budějovicích 1772—1945. Tvoří ji 18 zvonků o váze 8—60 kg a celkové hmotnosti 376 kg, řízených počítačem, s laděním v rozsahu a – e2 (vynechány tóny b, c). Zvonkohra může hrát až 80 ucelených motivů skladeb rozvržených podle částí dne a ročních období. Po instalaci hrála zvonkohra v 9 hodin skladby lidové, ve 12 hodin 10 minut klasické, o 15. hodině církevní a v 18 hodin ukolébavky. Repertoár melodií se mění v průběhu roku. Je přizpůsobován období Vánoc, Velikonoc i tradičním oslavám. Naprogramována byla rovněž studentská píseň Gaudeamus igitur, svatováclavský a husitský chorál, státní hymna. Podle potřeby mohou být některé melodie nahrazeny jinými. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Pernerové