ZAVŘÍT MENU

geomorfologické členění

Systém klasifikace reliéfu; přihlíží k jeho morfologii a genezi.

Jako různé geomorfologické jednotky jsou rozlišovány pánev a kotlina. V obou případech jde o výraznou vkleslinu, obklopenou na všech stranách vyšším reliéfem. Pánev však na rozdíl od kotliny obsahuje tzv. pánevní výplň, soubor pánevních sedimentů geneticky spjatý s procesem zahloubení pánve. České Budějovice leží v nejhlubší jihovýchodní části protáhlé Českobudějovické pánve. V systému geomorfologického členění patří tato jednotka do provincie České vysočiny, soustavy Česko-moravské, podsoustavy Jihočeských pánví. Jejím protějškem je Třeboňská pánev. Českobudějovická pánev na jihozápadním okraji Česko-moravské soustavy je vklíněna mezi Šumavské podhůří na jihozápadě a Táborskou pahorkatinu na severovýchodě. Na jihu hraničí s Novohradským podhůřím, na východě s Lišovským prahem. Pánev má velmi protáhlý tvar. Její délka je asi 60 km, maximální šířka 15 km. Je vymezena zhruba linií Hluboká nad Vltavou – Písek – Strakonice – Vodňany – Netolice – Plav. Její nejhlubší jihovýchodní část je sevřena vrchy Klukem (741 m n. m.), Babou (583 m n. m.) a Račicí (508 m n. m.). 

AUTOR:
RNDr. Václav Novák

LITERATURA:
  •      CZUDEK, Tadeáš, ed. Geomorfologické členění ČSR = Geomorphological division of the Czech Socialistic Republic. Brno: [Geografický ústav ČSAV], 1972. 137, [1] l. obr. příl. Studia geographica; 23.