ZAVŘÍT MENU

Malše

Řeka, vodohospodářsky významný vodárenský tok. 

Pramení v Rakousku pod Hengstbergem blízko Sandlu ve výšce 993 m n. m., vtéká do Vltavy v Českých Budějovicích. Celková délka je 95 km, z toho 5,5 km na území Rakouska, v délce 20 km tvoří státní hranici. Plocha povodí má celkem 979 km2. Českobudějovickou pánví protéká přibližně od jihu k severu, vstupuje do ní u obce Plav. Větší přítoky: zprava Černá a Stropnice, v českobudějovické pánvi Hodějovický potok. Nad Velkým jezem z Malše odbočuje Mlýnská stoka. Průměrný průtok nad soutokem s Vltavou je 7,35 m3 za sekundu, stoletá voda 422 m3 za sekundu. Hydrologický režim v oblasti Českých Budějovic je ovlivněn hospodařením v nádrži Římov (zlepšení nízkých průtoků). Průtoky se sledují v limnigrafické stanici Roudné, do 1945 také ve stanici Červený dvůr v Českých Budějovicích.

Malše byla od 1931 zdrojem vody pro městský vodovod, nejprve prostřednictvím městské vodárny, od 1966 úpravny vody Vidov s místním odběrem a od 1978 úpravny vody Plav s odběrem z vodárenské nádrže Římov.

Vlivem neukončených regulací je Malše stále zdrojem povodňového nebezpečí. Hospodářský význam měla zejm. jako dopravní cesta pro plavení dřeva, kterému byla přizpůsobována regulacemi. Při regulaci řeky 1904—1914 bylo rameno U Špačků odstaveno a od 1954 je zde chráněné území Tůně U Špačků.

Malše je nejvýznamnějším zázemím města pro letní rekreaci. Tradiční je koupaliště u Malého jezu, rekreačně využívané jsou i zdrže jezů Velkého a U Špačků. Malše je významná také pro sportovní rybolov. Kvalita vody v Malši je dobrá (II. třída). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

plovárny a koupaliště    |   povodně    |   přírodní pohromy    |   voroplavba 

AUTOR:
Ing. Jiří Heřman

LITERATURA:
  •      Die Maltsch und ihre Zubringer. Amt der o.ö. Landesregierung, Abt. Wasserbau, Linz 1986.

  •      KOVÁŘ, Daniel. Budějovice a velká voda: historické ohlédnutí. České Budějovice: Veduta, 2002. 55 s. ISBN 80-903040-2-8.

  •      VLČEK, Vladimír, ed. et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 315 s.

  •      Zátopová území Č. Budějovic. VH-TRE S ČB 1997.