ZAVŘÍT MENU

Balbín Bohuslav

jezuita, církevní historik a spisovatel

* 3. 12. 1621, Hradec Králové
† 29. 11. 1688, Praha

Vzdělával se nejprve v klášterní škole broumovské (1631), na jezuitských gymnáziích v Jičíně, Praze, Olomouci, Kladsku a Brně (1632—1642) a 1646—1654 studoval v Praze teologii. Roku 1636 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, slavné řádové sliby složil 1654. Od 1654 do 1661 učil v řádových školách. V následujících letech se jako řádový historik věnoval literární činnosti.

Na podzim 1664 byl přeložen z koleje v Klatovech do Českého Krumlova. Krátce po příjezdu se vypravil do Českých Budějovic s přáním seznámit se s obsahem městského archivu. Prohlídku písemností však městská rada z přílišné opatrnosti nedovolila. Požadovaný materiál tajně poskytl jakýsi vzdělaný muž, který měl k písemnostem přístup, snad pozdější konšel František Baldauf nebo český písař Daniel Vojtěch Fraternus. Zapůjčený materiál obsahoval kromě opisů městských privilegií a městských listin také Kroniku kláštera ve Zlaté Koruně a svod českobudějovických kronik, dovedený až k 1658. Ze zlatokorunského rukopisu využil poměrně málo, neboť většinu zpráv znal odjinud, zato z městské kroniky vypsal asi 150 výpisků a 65 regest z listin, když vybíral jen ty zprávy, které mohl později literárně využít. Českobudějovické výpisky chtěl zužitkovat v zamýšleném spisku Budwicensis historiae compendium, jež však zůstalo jen několikastránkovým rukopisným torzem. Některá excerpta se dostala na příslušná místa v Epitome historica rerum Bohemicarum Miscellanea historica regni Bohemiae, vždy s odkazem na příslušný rukopis. Jiné výpisky zůstaly připraveny k použití v dalších dílech Miscellaneí, k jejichž vydání již nedošlo. Balbínův zájem o České Budějovice se projevil ještě v korespondenci s F. Baldaufem, jemuž odpovídal na dotazy stran meteoritu spadlého u Bavorovic nebo o prameni u Dobré Vody, při němž městská rada zřídila lázeňské stavení. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie    |   kronikářství    |   literatura 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      KUČERA, Jan Pavel a RAK, Jiří. Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1983. 415 s.

  •      PLETZER, Karel. Balbínova excerpta z českobudějovické kroniky. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1955, roč. 24, s. 52—59. ISSN 0323-004X.

    [s. 52—59.]