ZAVŘÍT MENU

nerostné suroviny

Přírodní materiály užívané pro hospodářské účely.

Na území města se vyskytují pouze stavební a nerudní suroviny. Písčité štěrky údolní terasynízké terasy jsou použitelné pro zdicí malty a betonářské směsi. Velké zásoby těchto nerostných surovin byly zjištěny v okolí Českého Vrbného a na opačném konci města u Mladého. Historicky se těžily cihlářské hlíny v okolí Čtyř Dvorů z mydlovarského souvrství a v Suchém Vrbném z klikovského souvrství. V blízkosti města se ve 2. pol. 19. století dobýval kaolin pro výrobu keramiky z málo zpevněných pískovců klikovského souvrství na Borku. Těžba probíhala hornickým způsobem. Byly raženy vodorovné chodby v pravoúhlé síti a mezi nimi byly ponechány ochranné pilíře. Opuštěný systém chodeb, místně nazývaný Orty, přetrval do 90. let 20. století téměř neporušený.

Z nedalekého okolí města je známá hlubinná těžba antracitu z ostrůvku permokarbonských arkos a jílovců u Lhotic. Mocnost sloje zde dosahovala 1 m. Těžba na dole Mikuláš (Etna) skončila 1946. Zůstaly zachovány zbytky největšího odvalu. Velký význam měla středověká těžba stříbra v nedalekém rudolfovském rudním revíru. Hlavními rudami byly stříbronosný galenit a sfalerit, ušlechtilé stříbrné rudy (argentit, pyrargyrit) a ryzí stříbro. Jalovinu tvořil křemen a karbonáty (kalcit, ankerit, dolomit). Velké množství těženého stříbra vedlo k založení českobudějovické mincovny. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hornictví    |   minerály    |   ražba mincí    |   Rudolfov