ZAVŘÍT MENU

obchodně společenská centra

Polyfunkční objekty realizované v zastavěném území města, plnící obchodní, obslužné i pobytové (rekreační a kulturní) funkce a dotvářející urbanistický vývoj Českých Budějovic na počátku 21. století.

Vnitřní prostory uspořádáním připomínají městskou ulici a jsou navzájem propojeny společnými komunikacemi s výtahy, schodišti, eskalátory a travelátory. Součástí o. s. c. je zpravidla hypermarket nebo supermarket, nákupní galerie či pasáž složené z jednotlivých obchodů, restaurací, kaváren a prostor určených ke sportu a zábavě. Prvním projektem v rámci historického centra města se 2001 stala Obchodní galerie Dvořák, vzniklá přestavbou hotelu Slunce na náměstí Přemysla Otakara II. č. 37, s pasáží ústící do Široké ulice.

Centrum Čtyři Dvory sídliště Máj na zastavěné ploše 14 tisíc m2 s 300 parkovacími místy bylo otevřeno na jaře 2002. Zábavní komplex tvoří multikino CineStar s 8 kinosály situovanými v nadzemním podlaží, 3 restaurace s hernou a diskotékou v přízemí a bowlingová herna s 10 drahami v suterénní části. Komplex propojila s křídlem supermarketu Albert obchodní pasáž s řadou specializovaných obchodů, videopůjčovnou, dětským koutkem a kavárnou.

Vzhled a charakter Pražské třídy v pohledově exponovaném křížení s Pekárenskou ulicí změnila přestavba skladištního a prodejního areálu v místě bývalých vojenských pekáren na IGY centrum s polyfunkčním centrem Bazilika dokončeným 2005. V témže roce započala demolicí budovy autobusového nádraží mezi Žižkovou třídou Nádražní třídou výstavba dopravně obchodního centra Mercury s novým autobusovým nádražím na střeše 1. patra o. s. c. Areál s podzemním dvoupodlažním parkingem pro osobní vozidla bude přímo napojen na dopravní systém města. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

kina    |   nákupní centra    |   obchod    |   obchodní domy