ZAVŘÍT MENU

Hübschmann Antonín

architekt a stavitel, bratr architekta Bohumila Hübschmanna (1878—1961)

* 28. 3. 1884, Praha
† 12. 11. 1914, u řeky San, Polsko

Absolvoval stavební průmyslovou školu v Praze. Od 1905 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, ve školním roce 1907—1908 nastoupil do speciálky J. Kotěry, avšak ještě na konci zimního semestru studia přerušil z rodinných a finančních důvodů. V Českých Budějovicích se patrně poprvé prosadil návrhem průčelí budovy C. k. české státní průmyslové školyResslově ulici č.  2; vlastní hmotu a dispozici objektu, budovaného 1909—1910, navrhl J. Pfeffermann. Okolo 1912 navrhl A. Hübschmann průčelí hotelu Slunce na náměstí Přemysla Otakara II. č. 37 a 1914 nájemní dům v ulici U Tří lvů č. 5. Na základě shodných slohových prvků mu lze přisoudit rovněž autorství vily Františka Herinka na Lannově třídě č.  10 z 1910, nájemního domu v Resslově ulici č.  11 z doby okolo 1911 a zřejmě i dalších objektů. Z důvodu chybějící původní projektové dokumentace nelze zcela spolehlivě určit, zda A. Hübschmann navrhoval objekty jako celek včetně dispozičního řešení, nebo v souladu s tehdejší stavitelskou praxí jako architekt navrhoval pouze průčelí objektů pro jednotlivé místní stavitele. Podstatná část jeho tvorby je spojena rovněž s Počátkami, kde mj. navrhl 1912 přestavbu hotelu U Modré hvězdy a 1914 vilu čp. 340 pro Tomáše Novotného. Kromě projektování v Českých Budějovicích 1912 externě vyučoval na C. k. české státní průmyslové škole; byl rovněž členem Klubu Za staré Budějovice. Největší přínos A. Hübschmanna však tkví v architektonické tvorbě, v níž místnímu prostředí zprostředkovával architekturu geometrické secese a v případě hotelu Slunce také rodícího se kubismu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

odborné školy 

AUTOR:
Mgr. Milan Šilhan

LITERATURA:
  •      Strakoš M., 2004: Antonín Hűbschmann. Architekt, č. 5.

    [s. 68 a 69.]