ZAVŘÍT MENU

Mánesova ulice

Komunikace vedoucí od Litvínovického mostu, procházející Lineckým předměstímVídeňským předměstím, překračující řeku Malši Mlýnskou stoku a protínající Novohradskou ulici; součást dopravního okruhu.

Hardtmuthova (Hardtmuthgasse)  |  ulice Karla Čapka  |  Manesgasse

V ose Mánesovy ulice vedla původně cesta, která se v místě hostince U Modré hvězdy oddělovala od Linecké silnice a vedla kolem břehu Krumlovského rybníkaLučnímu mlýnu. Zde vznikla 1727 vodárna. Dále cesta pokračovala přes Litvínovický most směrem k vesnicím na levém břehu Vltavy. Tuto komunikaci překřížila 1827 trať koněspřežní železnice; při křížení Mánesovy ulice a tratě byl zřízen strážní domek. Mezi ním a hostincem U Modré hvězdy vznikla před polovinou 19. století zástavba, v níž byla později škola a od 1901 také pošta. Výstavbou továrny Koh-i-noor Hardtmuth na protější straně 1846—1848 získala komunikace charakter ulice a 1875 dostala jméno Hardtmuthova; název platil pouze pro část Mánesovy ulice mezi Lidickou třídou a Vltavou. Novou obytnou výstavbou během 20.—30. let 20. století vznikla také další část Mánesovy ulice od pravého břehu Malše kolem Rittova dvora až k Novohradské ulici; tato komunikace získala 1921 název Mánesova ulice. Roku 1945 došlo k přejmenování Hardtmuthovy ulice na ulici Karla Čapka. Protože po druhé světové válce vznikl v ose Mánesovy ulice nový most přes Malši, byly 1955 obě dosud samostatné komunikace spojeny pod názvem Mánesova ulice; 1960 byl most nahrazen železobetonovým. V 60. letech 20. století vznikly při jižní straně Mánesovy ulice panelové obytné domy, zčásti na místě demolované starší zástavby. Na levém břehu Malše byla 1978 postavena devítipatrová budova Krajského výboru Komunistické strany Československa, v níž 1996—2002 sídlil Okresní úřad České Budějovice

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

společnosti, kluby a řády    |   urbanistický vývoj 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic : [názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes]. Rudolfov: Jelmo, 1998. 374 s., [20] s. fot. příl., il. ISBN 80-238-2894-0.

    [s. 211—212.]