ZAVŘÍT MENU

právováreční měšťané

Skupina plnoprávných obyvatel, kterým od založení Českých Budějovic s vlastnictvím domů uvnitř opevnění města náleželo právo svobodně vyrábět slad, vařit, skladovat a šenkovat pivo pro město a jeho panství.

die Bräuberechtigten

Várečné právo nevlastnili jen mlynáři, lazebníci, podsedci, tj. obyvatelé bez vlastního domu, a asi 50 chudých měšťanů s domky u dominikánského konventu či u hradeb. Historie právovárečných měšťanů byla spjata s vývojem městského pivovarnictví Měšťanského pivovaru

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

sladovnictví    |   založení města 

AUTOR:
Mgr. Oldřich Šeda

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel a ŠEDA, Oldřich. Měšťanské i městské pivovarství a dvě stě let Prvního českobudějovického pivovaru Samson. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské pivovary, 1995. 122 , [12] s. příl.

    [s. 14—93.]
  •      ŠEDA, Oldřich. Od řemeslné k průmyslové výrobě piva v Českých Budějovicích. In: MALINA, Tomáš et al. Pohledy do jihočeské minulosti. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1997. 79 s. ISBN 80-86073-05-X.

    [s. 56—68.]