ZAVŘÍT MENU

čistírny odpadních vod

Zařízení odstraňující znečištění odpadních vod; jsou zřizovaná k ochraně čistoty ve vodních tocích.

Až do 1969 byly městské splaškové a průmyslové odpadní vody nedostatečně čištěny v domovních septicích, ve štěrbinových nádržích či v lokálních čistírnách. Vody z těchto zařízení vytékaly městskou kanalizací několika ústími do okolních řek a potoků. Z části zástavby byly splaškové vody sváděny do domovních jímek na vyvážení (žump) s hygienicky závadným systémem odvozu. V roce 1969 byla u Trägerova dvora uvedena do provozu centrální čistírna, založená na mechanickobiologickém principu. Čistírna s kapacitou 32 246 m3/den vyčerpala své možnosti koncem 70. let 20. století (stavba plánovaných biologických rybníků nebyla realizována). V letech 1989—1997 byla rozšířena na mechanickobiologickém principu s aktivací. Teplé kalové hospodářství bylo doplněno kogeneračním zařízením na výrobu elektrické energie ze vznikajícího bioplynu. Přes svou kapacitu 86 400 m3/den čistírna odpadních vod nebyla schopna splnit některé zákonné požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod. V letech 1997—2000 proto proběhla dostavba čistírny odpadních vod, spojená se zvýšením účinnosti.

Za povodně v srpnu 2002 byla čistírna zcela zaplavena a z velké části poškozena. Její obnova byla realizována v roce 2003, přičemž 101 milionů Kč, tj. 85 % nákladů, uhradila Evropská unie. Čistírna je dimenzována na přítok odpadních vod od 370 000 ekvivalentních obyvatel a na průměrný bezdešťový přítok 90 000 m3/den. V roce 2008 byla v blízkosti čistírny odpadních vod městem vybudována úpravna vody, kterou je možno v ostrovním režimu nouzově zásobovat elektřinou vyráběnou v čistírenských kogeneračních jednotkách. Nadále jsou na čistírnu odpadních vod stokovou sítí přiváděny odpadní vody z města České Budějovice a z okolních obcí Hosín, Hrdějovice, Borek, Úsilné, Rudolfov, Adamov, Hůry, Hlinsko, Hlincová Hora, Dubičné, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Srubec, Staré Hodějovice, Doubravice, Roudné, Včelná (včetně části Boršova nad Vltavou) a Litvínovice. Plánováno je též napojení odpadních vod z obce Planá u Českých Budějovic a z blízkého letiště. Na období 2014—2023 byla naplánovaná a zahájena modernizace původních nedostačujících technologií v čistírně, městských vodovodů a kanalizací.

AUTOR:
Ing. Jiří Lipold

LITERATURA:
  •      KLAUSNER, R. Vodovod a kanalizace města České Budějovice. In: Jihočeská technická práce. V Českých Budějovicích: Odbor Spolku československých inženýrů, 1938. 279 s.