ZAVŘÍT MENU

pošta

Instituce a zařízení zajišťující přepravu informací a různých druhů zásilek.

Po 1527 došlo ke zřízení státního poštovního spojení mezi Prahou a Lincem. Jednou ze stanic na této cestě se staly České Budějovice. Patrně prvním českobudějovickým poštmistrem byl Paul Kaiser, majitel zájezdního hostince na Pražské třídě (v místech stávajícího Koldomu), připomínaný 1533. V tomto hostinci, zvaném později Na staré poště, sídlila pošta s přestávkami do 1711, kdy ji poštmistr Maxmilián Leopold Slamenský přenesl do svého domu na náměstí Přemysla Otakara II. č. 4. Od 1731 byla pošta umístěna na náměstí Přemysla Otakara II. č. 15. Roku 1751 obdržel poštmistr Jan Josef Stein na svůj úřad dědičné právo, ale v jeho rodě zůstal jen do 1773. Po 1782 přestěhoval poštmistr František Měšťák pošta do domu na nároží Biskupské ulice č. 1 a náměstí Přemysla Otakara II., kde potom sídlila do 1918. Stávající podoba tohoto objektu, nazývaného Stará pošta, pochází z obnovy po požáru 1868. Podle nového označování obdržela tato pošta 1896 oficiální název Poštovní úřad Budějovice 1.

Pošta zajišťovala mj. přepravu osob dostavníky. Ta před zřízením železnice představovala nejrychlejší způsob osobní dopravy. Ještě v 60. letech 19. století vypravovala českobudějovická pošta denně dostavníky do mnoha míst v Čechách a Rakousku. Roku 1872 byla pošta zestátněna.

Mezi 1915—1918 postavila pražská firma bratři Neugebauerové novou poštovní budovu na Senovážném náměstí č. 1, kam byla pošta 1918 přemístěna z již nevyhovujícího objektu v Biskupské ulici č. 1 a označena jako Poštovní úřad 1, příp. jako hlavní pošta. Stoupající počet zásilek si vynutil již koncem 19. století zřízení pobočných poštovních úřadů; nejpozději 1876 vznikla nádražní pošta (od 1896 označena jako Poštovní úřad 3), 1891 byla otevřena filiálka pošty v Jeronýmově ulici (od 1896 Poštovní úřad 2), která od 1901 sídlila v již neexistujícím objektu v Mánesově ulici naproti Hardtmuthově vile. Roku 1908 byl nádražní Poštovní úřad 3 umístěn v nové budově vedle železničního nádraží (Nádražní třída č. 16). Poštovní úřad 4 byl otevřen 1896 v ulici 28. října č. 13 a později přemístěn na Pražskou třídu č. 15. Po roce 1948 připadly pošty pod Okresní správu spojů, došlo k reorganizaci, přemístění některých poštovních úřadů a vzniku nových; dosavadní Poštovní úřad 3 u nádraží se 1953 změnil na Poštovní úřad 2 a naopak z Poštovního úřadu 2 v Mánesově ulici se stal Poštovní úřad 3. Po připojení okolních obcí k městu byly tamní pošty nově označeny: pošta ve Čtyřech Dvorech, vzniklá 1919, dostala 1952 název Poštovní úřad 5 a pošta v Suchém Vrbném, existující od 1912, byla 1952 označena jako Poštovní úřad 6. Došlo k otevření nových pošt: 1954 Poštovní úřad 7Rožnově, 1956 Poštovní úřad 8Mladém, 1957 Poštovní úřad 9 na Dobré Vodě, 1959 Poštovní úřad 10Nemanicích. Roku 1972 proběhla modernizace budovy hlavní pošty na Senovážném náměstí; v té době doručila českobudějovická pošta měsíčně kolem 600 000 zásilek, 250 000 novin časopisů a zaměstnávala 60 doručovatelů. Roku 1982 byla otevřena nová moderní poštovní budova, projektovaná L. Konopkouna Pražské třídě č. 69 vedle obchodního domu Družba a do ní byla (dočasně do roku 1991) přemístěna ze Senovážného náměstí Pošta 1. Nově vznikla 1983 Pošta 11 na sídlišti Vltava a 1987 Pošta 12 na sídlišti Máj. Roku 1994 vznikla na sídlišti Máj nová poštovní budova, do níž se nastěhovala Pošta 5 ze sídliště Šumava. Objekt hlavní pošty na Senovážném náměstí byl dostavěn a zmodernizován 2001. Po odloučení Dobré Vody od Českých Budějovice přestala 1993 tamní pošta užívat označení Pošta 9, které pak získala 2002 malá pošta umístěná v objektu Krajského úřadu. Roku 2006 byla zřízena Pošta 13 v objektu obchodního domu Tesco. V Českých Budějovicích existují ještě specializované pošty. U Nemanic vznikla překládková pošta zprvu jako detašované pracoviště nádražní pošty a 1996 se proměnila v samostatnou Poštu 02. Tamtéž fungují Pošta 20Pošta 90 pro specializované služby pošty.

Při zavedení poštovních směrovacích čísel 1973 dostaly České Budějovice globální PSČ 370 00 a jednotlivé pošty pak 370 01 až 370 13. Pro specializované pošty jsou určena PSČ 370 18 až 370 20. Označení Poštovní úřad bylo oficiálně změněno na název Pošta v roce 1963. Po roce 1990 se postupně od pošty uvolňovaly telekomunikační služby, až se zcela osamostatnily a byly privatizovány.

AUTOŘI:
Ing. Vladimír Feldmann
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      ČAPEK, František Miroslav. Dějiny poštovnictví v Čes. Budějovicích od vzniku až po dnes. V Čes. Budějovicích : Fr. Mir. Čapek, 1923. 39 s., [8] l. obr. příl. Spisy Fr. Mirosl. Čapka.

  •      HUYER, Reinhold. Geschichte des Postwesens in Budweis. Budweis: "Moldavia", [19--]. 56 s.