ZAVŘÍT MENU

Samson (malíř)

malíř, před 1450—1502 České Budějovice

* před 1450
† 1502

Syn měšťana Václava Lebetana, 1482 majitel domu s řemeslnou dílnou v Židovské ulici (ulice U Černé věže). V letech 1497, 1499 a 1501 byl jedním ze dvou představených českobudějovického cechu zlatníků, malířů a řezbářů. V období 1481—1485 namaloval na jeden z pilířů kostela Obětování Panny Marie při dominikánském konventu nástěnný obraz svaté Barbory, 1493 provedl v klášteře opravu na blíže neuváděném obraze. Podle německy psané závěti z 1502 zůstala po něm vdova Eliška a šest dětí, pro něž bylo otcovo jméno již příjmením. Nejstarší syn Martin se stal také mistrem malířem. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

malířství 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Českobudějovičtí zlatníci, malíři a řezbáři na přelomu 15. a 16. stol. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 63, s. 15—22. ISSN 0323-004X.

    [s. 15—20.]