ZAVŘÍT MENU

Westen Hans

nacistický funkcionář a majitel smaltovny v Českých Budějovicích

* 24. 6. 1891, Liesingthal bei Sankt Michael ob Leoben (Rakousko)
† 15. 2. 1947, Praha

Vystudoval německé státní gymnázium v Českých Budějovicích (1909) a absolvoval obchodní akademii ve Vídni. Zkušenosti pro své budoucí povolání získal při práci ve smaltovnách v Polsku a ve Velké Británii. Během první světové války bojoval v rakousko-uherské armádě, v listopadu 1918 převzal vedení rodinné firmy Südböhmische Stanz- und Emaillierwerke Franz Westen v Českých Budějovicích. Roku 1921 vstoupil do Německé národní strany, 1934 založil místní odbočku Sudetendeutsche Heimatsfront a stal se jejím předsedou. V roce 1935 byl zvolen za Sudetendeutsche Partei do českého zemského zastupitelstva a 1937 za tutéž stranu do městského zastupitelstva v Českých Budějovicích. Již 1936 byl obžalován z propagace fašismu, ale na základě amnestie byl osvobozen. Roku 1938 utekl do obsazeného Rakouska, odkud řídil záškodnické akce sudetských ozbrojených skupin (Freikorps) v českém pohraničí. Po mnichovské dohodě 1938 se snažil o připojení Českých Budějovic k Německu. V březnu 1939 byl ustanoven vedoucím krajského sekretariátu Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei v Českých Budějovicích, stal se rovněž poslancem říšského sněmu v Berlíně a prezidentem Obchodní a živnostenské komory v Českých Budějovicích. V rámci arizace se jeho rodina obohacovala na zabraném židovském majetku. V květnu 1945 uprchl s celou rodinou do bavorského Haidmühle. Ještě téhož roku byl zajat a uvězněn. Za činnost v období druhé světové války jej mimořádný lidový soud odsoudil k trestu smrti, který byl vykonán 1947 ve věznici na Pankráci. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Češi a Němci    |   politické poměry 

AUTOR:
Mgr. Pavel Koblasa

LITERATURA:
  •      SEDLMEYER, Karl Adalbert. Budweis: Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel. Miesbach: Bergemann + Mayr, 1979. 581 s.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 3006-3037, Knihy evidence obyvatelstva E I-F XII .