ZAVŘÍT MENU

Stehlík Ladislav

básník a spisovatel, původně venkovský učitel, autor lyrického cestopisu po jižních Čechách Země zamyšlená, který doprovodil i vlastními kresbami

* 26. 6. 1908, Bělčice
† 11. 9. 1987, Praha

Byl z rodiny krejčího v Bělčicích na Blatensku. V období 1930—1945 působil jako učitel na obecné škole v Myslívě na Klatovsku. Jeho dílo vznikalo do 1945 mimo pražské centrum. Už ve 30. letech našel v Českých Budějovicích v časopise Jih a v místní skupině Družstevní práce okruh přátel, kteří se objevují také v pasážích knihy Země zamyšlená, věnovaných metropoli kraje a jejímu okolí. Ve sbírkách básní, zvláště sbírce s názvem Madona (1943), spojil Stehlík v době ohrožení národa duchovní a výtvarnou inspiraci. Mnohde je možné najít i českobudějovické motivy včetně zaniklých částí Starého Města. Městu věnoval i elegické distichon s chronogramem k litografii Cyrila Boudy (1901—1984) a předmluvu ke grafické mapě České Budějovice v dřevorytech K. Štěcha (1961). K Štěchovu a Stehlíkovu životnímu jubileu se váže příležitostný tisk Zas z Dlouhé louky... (1978). 

AUTOR:
Mgr. Jan Mareš

LITERATURA:
  •      Čeští spisovatelé 20.století: slovníková příručka. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1985. 830 s.

  •      JIRÁSEK, Bohumil. Ladislav Stehlík. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 181 s.

  •      KUNC, Jaroslav. Slovník soudobých českých spisovatelů: krásné písemnictví v letech 1918-45. 1. vyd. Praha: Orbis, 1945-1946. 2 sv. (1016 s.), [96] s. obr. příl.

    [s. 755—757.]