ZAVŘÍT MENU

kostel Růžencové Panny Marie

Římskokatolický kostel v Žižkově třídě, vystavěný spolu s řeholním domem Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrinů) českobudějovickým stavitelem J. Stabernakem mezi 1899—1900.

Jednolodní stavba s předsíní a kvadratickým chórem s půlkruhovou apsidou nahradila prozatímní kapli z 1888, zasvěcenou Panně Marii Lurdské. Výsledkem realizace projektu vypracovaného benediktiny z pražského kláštera V Emauzích je dílo s bohatou dekorativností, čerpající z tradic byzantské a románské architektury. Zejm. četné nástěnné malby v interiéru kostela jsou jedinečným dokladem stylu tzv. beuronské školy.

Vstupní průčelí kostela respektuje linii fasád okolní zástavby. Zdůraznění hmoty kostela bylo docíleno velkoplošnou figurální mozaikou zobrazující založení kostela, samotný vstup zvýrazňují kamenné pilastry s postavami andělů. Ve výzdobě interiéru se kromě námětu Patnácti tajemství svatého růžence uplatňují četná mariánská podobenství, kterým je podřízena zejm. malířská výzdoba lodi kostela. Jedním ze zdrojů inspirace byla i prozaická legenda Julia Zeyera (1841—1901) z 1898 Zahrada Mariánská, ovlivněná martinismem. Panna Maria je také hlavním motivem řezbářské výzdoby hudební kruchty. Spolu se svatým Josefem je doprovázena zástupem 21 zemských patronů. Vedle Nejsvětější Trojicesvatého Jana Křtitele se stala námětem výzdoby vyřezávaného kazetového stropu.

Největší péči věnoval zakladatel kostela V. Petr výzdobě hlavního oltáře. Vysoké náklady na pořízení oltáře v podobě baldachýnu, bohatě zdobeného řezbami cherubů, který nesou čtyři vyřezávané korintské sloupy, musel veřejně obhajovat. Bylo mu totiž vyčítáno, že na jeho zhotovení použil příliš mnoho zlata.

V pozadí nad oltářem je umístěn rozměrný obraz Panny Marie Královny posvátného růžence, ochránkyně kongregace petrinů. Ke stranám kněžského chóru jsou přiloženy dvě boční kaple. Kaple po pravé straně slouží jako sakristie, do ní byly umístěny obrazy generálních superiorů kongregace. Kaple po levé straně je zasvěcena Božskému srdci

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historismus    |   nástěnná malba    |   společnosti, kluby a řády 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      PETR, Antonín. Růženecký kostel v Českých Budějovicích. České Budějovice: Petrinum, [19--]. [16] s.