ZAVŘÍT MENU

Rybářská brána

Západní městská brána v ústí Hroznové ulice, zbudovaná asi ve 14. století.

Fischertor  |  Mlýnská brána  |  Mühltor

Nejednalo se o velkou městskou bránu, ale o nízkou branku, která se vyvinula do podoby hradební věže s průjezdem v přízemí, umožňujícím přístup k vodě. Rybářská brána byla postavena na obdélném půdorysu, rozměrově se blížila zřejmě Rabenštejnské věži či Železné panně. Nad průjezdním přízemím s vraty a snad i padacím hřebenem se zvedala minimálně další dvě patra opatřená pravoúhlými okny. Stavba s kvádry armovanými nárožími byla zakončena vysokou valbovou střechou, dlátkem, ke kterému byl na každé straně přisazen vikýř krytý pultovou stříškou.

Z venkovní strany hradeb sousedila Rybářská brána se starými jatkami. Z městské strany k bráně přiléhala strážnice.

Rybářská brána byla zbourána 1872 bez podrobnější dokumentace. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

gotika    |   kat    |   opevnění města    |   Panská ulice    |   Zátkovo nábřeží 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      ČECHURA, Jaroslav a Razím V. K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století. Památková péče 13. 1988

    [s. 415.]
  •      HUYER, Reinhold. Das Fischertor (Mühltor) in Budweis. Waldheimat 4/2. B. Budweis. 1927

    [s. 34.]
  •      KRATOCHWIL, Karl a MEERWALD, Alois. Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis: mit einer Sammlung von alten und neueren Sagen. Böhmisch Budweis : Karl Kratochwil & Comp, 1930. 568 s.

    [s. 49, 71, 89, 199.]