ZAVŘÍT MENU

Halla Jan

malíř, grafik a sochař

* 11. 8. 1926, Praha
† 31. 12. 1988, České Budějovice

Při studiu farmacie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1948 magistr farmacie) se 1945—1949 věnoval také studiu sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů K. Pokorného J. Laudy, které musel předčasné ukončit z politických důvodů. V letech 1959—1961 studoval grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora K. Svolinského. Od 1951 žil v Českých Budějovicích. Do 1954 pracoval jako lékárník, potom se plně věnoval výtvarné tvorbě. Hlavním oborem jeho činnosti byla volná a užitá grafika. Vytvořil přes 120 exlibris, která ho proslavila i za hranicemi republiky, ilustroval asi 30 knih, např. R. L. StevensonDítě usíná tak samo (1953), W. Shakespeare: Sonety (1954), E. ZegadlowiczBudějovické louky (1958), M. Hule: S básníkem tančit se zapovídá (1986). Rozsáhlá je jeho monumentální tvorba pro architekturu sgrafita (Planetárium, Strojní průmyslová škola v Českých Budějovicích), intarzie (Komerční banka v Českých Budějovicích), dekorativní mříže, práce ve skle a kovu (pošta v Písku) a tvorba tapiserií artprotis (Hudba v Benátkách, 1985). První fáze tvorby se vyznačovala realismem se smyslem pro přesný detail, po 1960 směřovala přes velkou míru abstrakce k osobitému stylu fantaskního a poetického ražení se silnou inspirací přírodou a hudbou. Je zastoupen ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Kabinetu Ex libris v Chrudimi aj. Byl oceněn stříbrnou medailí Mezinárodní akademie Tommaso Campanella v Římě. 

AUTOR:
Mgr. Hynek Rulíšek

LITERATURA:
  •      HALLA, Jan. Jan Halla: 16 exlibris af Jan Halla, Czekoslovakiet. [S.l.]: Vagn Clemmensen, Klaus Rödel, 1983. 39, [1] s. Kunstnermografi; No. 6.

  •      DVOŘÁK, František. Jan Halla: výstava knižních ilustrací a literárních reminiscencí: katalog výstavy: Čes. Budějovice, prosinec 1979. České Budějovice: Dílo, 1979. [9] s.

  •      HALLA, Jan. Jan Halla (1926-1988) : katalog výstavy, České Budějovice, 20.3.-20.4.1997. Vyd. 1. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1997. [28] s. ISBN 80-85857-11-1.

  •      MALÝ, Zbyšek, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999. III, H. Vydání první. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. 344 s., fot.: il. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-03-5.

    [s. 48.]
  •      TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. II., L-Ž. 3., značně rozšířené vyd. V Praze: Tvar, 1950. 782 s.

    [s. 763.]