ZAVŘÍT MENU

Gerstner Franz Anton

profesor na polytechnické škole ve Vídni, jeden ze stavitelů koněspřežní železnice České Budějovice – Linec

* 11. 5. 1795, Praha
† 12. 4. 1840, Filadelfie (USA)

Syn Franze Josefa Gerstnera (1756—1832) vystudoval techniku a konstruktérství u svého otce na pražském polytechnickém ústavu. V roce 1817 získal nejprve provizorně, od 1819 nastálo místo na vídeňské polytechnické škole jako profesor matematiky a praktické geometrie, 1822 přijal nabídku rakouské vlády na realizaci projektu koněspřežní železnice. Po obdržení privilegia na její stavbu a provozování 1824 složil svoji profesuru, aby se plně mohl věnovat stavbě. Pro nedostatek finančních prostředků musel své privilegium postoupit C. k. privilegované první železniční společnosti, která jej zaměstnala jako stavbyvedoucího. Stavbu železnice vedl v letech 1825—1828. Pod jeho vedením byl realizován jen severní úsek železnice z Budějovic do Kerschbaumu. Po odchodu ze služeb společnosti pobýval krátce v Anglii. V roce 1834 odešel do Ruska, kde 1835—1837 vybudoval první ruskou železnici Sankt Petěrburg – Carskoje Selo – Pavlovsk, 1838 odjel do Severní Ameriky, aby načerpal nové zkušenosti ze stavby zdejších železnic. O dva roky později zde zemřel.

Je mj. autorem teoretických spisů, např. Über die Vorteile der Unternehmung einer Eisenbahn zwischen Moldau und Donau, věnovaného stavbě železnic. 

AUTOR:
PhDr. Ivo Hajn

LITERATURA:
  •      BIRK, Alfred. Velká myšlenka: Osudy tvůrce první železnice na evropské pevnině. 2. vyd. Praha: Orbis, 1944. 96 s., [12] s. obr. příl.

  •      BRUNNER, Johan a HAJN, Ivo. Koněspřežní železnice. Freistadt, 1997.

  •      HAJN, Ivo. Koněspřežní železnice: České Budějovice – Linec – Gmunden. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2004. 153 s., vi s. obr. příl. ISBN 80-86829-02-2.

  •      SVOBODA, Miloš. Začalo to koněspřežkou: Vyprávění o nejdelší koněspřežní železné silnici evropského kontinentu, jejím vzniku, stavbě a zániku. 1. vyd. Praha: Nadas, 1968. 111, [2] s.