ZAVŘÍT MENU

pekárny

Zařízení na výrobu chleba, slaného a sladkého pečiva, cukrářských výrobků a výrobků racionální výživy.

Veškerou výrobu chleba a pečiva před 1949 zajišťovali živnostníci. V roce 1904 sdružovalo společenstvo pekařů 54 mistrů. Starostou společenstva byl Antonín Pokorný (1859—1927). K větším tehdy patřila Zátkova pekárna Litvínovické silnice Dělnická pekárnaKrajinské třídě č. 9. Roku 1933 bylo ve městě a blízkém okolí evidováno přes 90 pekařů, starostou jejich společenstva byl zvolen Václav Vondra (1899—1975).

V listopadu 1948 vznikl národní podnik Jihočeské pekárny s ředitelstvím v Husově třídě. Docházelo ke znárodnění soukromých pekáren a v 50. letech bylo rozhodnuto zprůmyslnit výrobu vybudováním strojní pekárny typu S III ve Vrbenské ulici. Provoz byl vybudován 1956—1959, stavbu provedly Pozemní stavby. Celkové náklady dosáhly výše 17,5 milionu korun. Výroba byla zahájena 1. 1. 1960. Strojní vybavení pekárny bylo převážně od československých firem. Poprvé zde byly použity průběžné pásové pece z Německé demokratické republiky a byla zavedena pásová výroba s vysokou produktivitou práce. Na výrobu jemného pečiva měl národní podnik Jihočeské pekárny až do 1. 4. 1993 pronajatou vojenskou pekárnu Na zásobárně Pekárenské ulici; cukrářská výroba, náročná na ruční práci, byla soustředěna v původních prostorách v Jírovcově ulici Piaristické ulici. Provoz pekárny ve Vrbenské ulici umožnil zrušit ve městě a okolí přibližně na 100 malých pekáren. V 80. letech byla tato pekárna jediná v okrese. Protože nestačila zásobit 150 000 obyvatel, dovážely se pekárenské výrobky ze Srnína u Českého Krumlova. V rámci privatizace 1993—1994 státní podnik Jihočeské pekárny koupila od 1. 4. 1994 společnost Pekast, s. r. o., Vrbenská č. 10. V roce 1997 měla společnost 280 zaměstnanců a hodnota její produkce činila 250 milionů korun. Pracovalo se na mechanizovaných výrobních linkách. Roku 2005 měl Pekast kolem 300 zaměstnanců, 90 % pracovalo na území města, zbytek ve specializovaných prodejnách pekařství Pekast ve městě a okolí. Za 2004 činil obrat 260 milionů Kč. Firma má vlastní distribuci; čerstvé zboží se rozváží dvakrát až třikrát denně. Trvanlivé zboží (15 % produkce) je distribuováno po celé ČR. Společnost získala za své produkty v letech 1999—2004 řadu ocenění, mezi nimiž figuruje i Zlatý klas.

K dalším významějším producentům patří společnost K III, která sídlí v Lipenské ulici č. 35, ale jejíž pekařská výroba je dislokována v Srníně (200 pracovníků); Rollo České Budějovice s. r. o. v ulici J. Hůlky č. 11, pekárenská výroba a cukrářství se 35 zaměstnanci; Alimpek s. r. o., U Sirkárny č. 582, vyrábějící s 25 zaměstnanci směsi a přípravky pro pekárny. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Merkur    |   průmysl    |   řemesla a živnosti