ZAVŘÍT MENU

vysoké školy

Nejvyšší stupeň školské soustavy připravující vysoce kvalifikované odborníky pro jednotlivé vědní a umělecké obory i pro praxi; zahrnují funkci vzdělávací a vědecko-badatelskou.

Počátky vyššího školství v Českých Budějovicích jsou spjaty s příchodem piaristů, kteří zde ve 2. pol. 18. a v 1. pol. 19. století administrativně i pedagogicky zajišťovali chod několika vzdělávacích institucí včetně filozofického ústavubiskupského semináře. Ačkoli se od pol. 19. století České Budějovice postupně proměnily ve významné nadregionální středisko vzdělanosti (v 1. pol. 20. století se řadily k městům s největším počtem středoškolských vzdělávacích ústavů v zemi), byla struktura školské sítě na území města stále neúplná; možnost vyššího vzdělání ve městě nabízel pouze biskupský seminář (do 1950).

Společensko-politické změny v letech 1945—1948 a politicky motivované rozhodnutí nastupující komunistické moci otevřely cestu k završení předválečného úsilí jihočeských představitelů o vybudování 1. vysoké školy v Českých Budějovicích i v jižních Čechách. Nejstarší vysokoškolskou institucí se stala pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která v Českých Budějovicích zahájila činnost 1948. Od září 1960 začali v Českých Budějovicích studovat rovněž první posluchači Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Naděje vzbuzené Pražským jarem nastolily rovněž otázku zřízení samostatné vícefakultní univerzity v krajském městě, s jejímž otevřením se počítalo k 1. 10. 1969. Navrhovaná univerzita měla mít vedle fakulty pedagogické a zemědělské i fakultu lékařství a fakultu ekonomickou, ale následná normalizace tyto snahy o 20 let opozdila. Obě „historické“ českobudějovické fakulty se tak staly základem nově ustavené vícefakultní Jihočeské univerzity až 1991.

V roce 2003 udělilo ministerstvo školství akreditaci Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s., která od školního roku 2003—2004 poskytuje bakalářské vzdělání ve studijních programech Mezinárodní teritoriální studia (obor Regionální studia) a Bezpečnostně právní činnost (obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě), a nabízí i další vzdělávací programy pro úředníky veřejné správy (Management a marketing služeb). Kombinovanou i prezenční formu studia v těchto programech absolvují posluchači v areálu školy na Žižkově třídě v Českých Budějovicích (výukové prostory jsou umístěny v objektu kongregace petrinů) a od 2004 i na detašovaném pracovišti v Příbrami (v areálu Waldorfské školy; pouze kombinovaná forma oboru Regionální studia). Prvním rektorem školy byl 2003—2004 Emanuel Pecka (* 1932), 2004—2008 stál v čele školy Josef Dolista (* 1954), 2008—2012 Gabriel Švejda (*1944) a od 2012 Lubomír Pána (*1951).

V roce 2006 byla ve městě zřízena další vysokoškolská instituce – Vysoká škola technická a ekonomická se sídlem v Okružní ulici. Škola nabízí v prezenční i kombinované formě studia magisterský studijní obor Logistické technologie a bakalářské studijní obory StrojírenstvíTechnologie dopravy a přepravyKonstrukce stavebStavební management a Ekonomika podniku. V roce 2014 otevřela Centrum technických studií v Táboře, kde bude probíhat výuka bakalářského studijního oboru Strojírenství se specializací Progresivní materiály. V letech 2006—2008 stál v čele školy Miroslav Krejča (*1956) a od 2009 Marek Vochozka (*1976).

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      DVOŘÁK, Jiří. K dějinám jihočeského regionalismu In: Jihočeský sborník historický 1995. České Budějovice 1995, roč. 64, s. 140—150. ISBN 80-900155-6-5.

  •      DVOŘÁK, Jiří. Vznik druhé vysoké školy v Českých Budějovicích (Provozně ekonomická fakulta VŠZ Praha), In: BARVÍKOVÁ, Hana, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999). Praha: Archiv Akademie věd České republiky v nakl. Arenga, 2000, s. 95-101. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. ISBN 80-86404-00-5.

  •      JIROUŠEK, Bohumil. Českobudějovická pobočka University Karlovy a její zánik roku 1953. In: Věda v Československu v letech 1953—1963. Práce z dějin vědy, sv. 1. Praha.

  •      NOVOTNÝ, Miroslav. Příprava učitelů v Českých Budějovicích a její proměny v letech 1945— 1963. In: BARVÍKOVÁ, Hana, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999). Praha: Archiv Akademie věd České republiky v nakl. Arenga, 2000. 591 s. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. ISBN 80-86404-00-5.

  •      NOVOTNÝ, Miroslav. Českobudějovičtí vysokoškoláci a Pražské jaro. In: SVOBODNÝ, Petr, ed. a ZILYNSKÁ, Blanka, ed. Česká věda a Pražské jaro (1963-1970): sborník z konference, [Praha 22.-23.listopadu 2000]. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. 425 s. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 2. ISBN 80-246-0374-8.