ZAVŘÍT MENU

Sýkora Ladislav

středoškolský profesor, geobotanik, pedogeolog

* 22. 6. 1902, Horní Bobrová
† 1966, Praha

Po absolvování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1926) se stal středoškolským profesorem v Českých Budějovicích; v roce 1930 získal titul doktor přírodních věd. Roku 1941 byl přinucen odejít do Prahy a po krátkém působení na střední škole přešel téhož roku do státní geologické služby, kde postupně vystřídal několik pracovišť. V období 1951—1959 pracoval v aplikovaném výzkumu, pak až do odchodu do důchodu v Ústředním ústavu geologickém v oboru kvartérní geologie jako geobotanik a pedogeolog.

Za svého působení v Českých Budějovicích byl spolupracovníkem Vlastivědné společnosti jihočeské, zpracoval několik regionálních floristických a geobotanických studií, zejm. Floristické zápisky o jevnosnubné květeně jižních Čech (1929), Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburka po Týn (1937). Botanickou erudici využil i ve svém dalším působení v geologických institucích a snahu o syntézu obou disciplín završil životním dílem Rostliny v geologickém průzkumu (1959). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

flóra a vegetace 

AUTOR:
Mgr. Josef Albrecht

LITERATURA:
  •      KLÁŠTERSKÝ, Ivan a HRABĚTOVÁ, Anežka a DUDA, Josef. Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., II. Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum, 1982. 2 sv. (132 s., s. 133—242, [25] s. obr. příl.). Severočeskou přírodou, příl. 1, 1982.

    [s. 214.]
  •      URBÁNEK, L. Dr. Ladislav Sýkora – 60 let. Preslia: časopis Československé botanické společnosti. Praha: Československá botanická společnost, 1962, roč. 34. ISSN 0032-7786.

    [s. 321—322.]