ZAVŘÍT MENU

Nové Vráto

Základní sídelní jednotka části obce České Budějovice 4 na východním okraji aglomerace.

Neu Brod

Převážně dělnické a zaměstnanecké domky vznikaly od začátku 20. století poblíž cihelny, dvou smaltoven a dalších průmyslových objektů při silnici do Třeboně, z nichž část ležela již na katastru Českých Budějovic. Nové Vráto existovalo jako místní část osady a obce Vráto; 1930 zde žilo 752 obyvatel v 82 domech. Od 1952 spadalo Nové Vráto jako součást osady Vráto pod České Budějovice. V roce 1960 bylo ustaveno jako jejich osada, která zahrnovala i úsek místní části Nové Hlinsko, zatímco Vráto se stalo samostatnou obcí. Roku 1970 Nové Vráto pokleslo na základní sídelní jednotku části obce České Budějovice 4. Sčítání 1961 vykázalo 876 obyvatel, 2001 191 domů a 695 obyvatel, 2011 dokonce 229 domů a 918 obyvatel, 2021 254 domů a 942 obyvatel.

Nové Vráto představuje nově vzniklý sídelní útvar, situovaný na historickém katastru západně od staré vsi Vráto, severozápadně od Hlinska a severovýchodně od části Nového Hlinska.

Podstatná část řadové zástavby vznikla po druhé světové válce. V roce 1934 byla postavena obecná škola, před níž byl 1938 odhalen pomník Tomáše Garrigue Masaryka (1850—1937). V tomto období se růst Nového Vráta zastavil, neboť převažovalo budování nových a rozšiřování starých průmyslových závodů. Na území bývalého Nového Hlinska vznikly skladovací areály zasilatelství DHL, PPL, Nicotrans, provozy tiskárny Protisk nebo výrobce a prodejce kanalizační techniky IBOS. Na křižovatce OkružníRudolfovské třídy stojí továrna společnosti Belis, původní smaltovna orientující se hlavně na lisování dílů pro automobilový průmysl. V ulici Prokopa Holého na areál kovošrotu ve východní části navázala průmyslová zóna v ulici U Pily, oddělující Nové Vráto od území starého Vráta. Jsou zde zastoupeny převážně podniky orientované na stavebnictví a logistiku, společnost Biogena a od 2015 závod na výrobu ocelových konstrukcí EGE

Nové Vráto vždy bylo periferním průmyslovým předměstím Českých Budějovic bez výraznějších urbanistických či architektonických kvalit.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

části města    |   průmysl    |   urbanistický vývoj