ZAVŘÍT MENU

Schlaraffia Budovicia

Zábavně recesní a parodizující německý spolek s celozemskou působností, jehož název byl zvolen podle země zahálčivých opic z antických dramatických děl.

Českobudějovický odbor byl založen 7. 2. 1882 a sdružoval několik desítek členů. Znakem Schlaraffia Budovicia byl symbol výra. Spolek zavedl svěcení jeho dne (tzv. Uhutag). Členové zachovávali na společných schůzích celou řadu rituálů a při slavnostních příležitostech nosili pestrobarevné čepice nebo přilby, šerpy přes prsa a spolkové řády. Zavedli vlastní imaginární zeměpisné členění, označování dnů, měsíců a let a oslovovali se vzájemně přídomkem rytíř (Ritter). Schlaraffia Budovicia pořádala převážně kulturní akce a vydávala i spolkové zpěvníky. Zanikla nařízením říšského protektora ze 17. 6. 1939. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

spolky a sdružení 

AUTOR:
Mgr. Leoš Nikrmajer

LITERATURA:
  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Schlaraffia České Budějovice.

  •      HLAVNIČKOVÁ, Kateřina. Jak na sebe vážení pánové pokřikovali Uhu a Lulu. Spolek Schlaraffia Budovicia v letech 1882 – 1918. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2010, s. 99—118. ISBN 978-80-87311-11-0

  •      KOLDA, Vlastimil. O zaniklém budějovickém spolku Schlaraffia Budovicia. Zpravodaj Historického klubu. České Budějovice: Historický klub při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 2015, č. 4, s. 12—15.