ZAVŘÍT MENU

Zdarssa Felix

knihkupec a biskupský knihtiskař

* 1807, České Budějovice
† 27. 11. 1861, České Budějovice

Byl jedním ze tří synů Johanna Franze Zdarssy, prvního ve městě natrvalo usídleného majitele domu s tiskárnou České ulici. Po otcově smrti a smrti staršího bratra podnik převzal. Zprvu vedl toulavý a neklidný život, zkušenosti nabyl i v cizině, odkud musel být dokonce násilím vrácen do domovského města. V rodinné firmě pracoval jako knihkupec, faktor, sazeč i tiskař, pak jako redaktor a vydavatel listu Budweiser Wochenblatt. Roku 1857 byl jmenován obchodním vedoucím knihtiskárny Terezie Käserové, kde se věnoval litografii. Byl pochován na staroměstském hřbitově

AUTOR:
Mgr. Jan Mareš

LITERATURA:
  •      HUYER, Reinhold. Zur Geschichte des Buchdruckerei-und Zeitungswesens in Budweis. Budweiser Kreisblatt. 1902, 1.1., 5.1., 9.1.

    [s. 2—3.]
  •      Nekrolog 1861: Den 27. d. M. starb ...Budweiser Wochenblatt č. 48.

    [s. 1.]