ZAVŘÍT MENU

Madeta

Mlékárny, výrobní a obchodní podnik vzniklý 2002 z a. s. Jihočeské mlékárny se sídlem na Rudolfovské třídě č. 83.

Madeta a. s.

Název Madeta je odvozen ze zkratky názvu Mlékařské Družstvo Táborské, poprvé užité 1901 a zapsané do obchodního rejstřku 1902. Táborská mlékárna byla 1960 sloučena s Jihočeskými mlékárnami, n. p. se sídlem v Českých Budějovicích. Od 2000 značku Madeta nově použily Jihočeské mlékárny pro snazší komunikovatelnost k označování výrobků, 2002 došlo také ke změně názvu společnosti na Madeta a. s.

V rámci společnosti působilo k 2014 pět výrobních závodů a dvě logistická centra s celkem 1 650 zaměstnanci. Jednotlivé závody se specializují na vybrané druhy z celkem 260 mléčných produktů, např. sýry romadur, Blaťácké zlato, niva, MadelandPrimator nebo krém LipánekJihočeské máslo. V českobudějovickém závodě se před ukončením produkce k 2010 vyrábělo mléko, máslo, zákysy, jogurty a jogurtové krémy (mnohé získaly ocenění včetně národní značky kvality Klasa A) a pracovalo zde 320 zaměstnanců. V areálu nadále sídlí vedení společnosti a je provozován jeden ze dvou centrálních skladů, 2014 zde mělo pracoviště 240 lidí. Distribuci a rozvoz mlékárenských výrobků vlastní značky společně s výrobky ostatních potravinářských výrobců Madeta zajišťuje vlastními silami​ (v letech 1992—2002 KHV s. r. o. Praha, 2002—2005 Madevia a. s.2005—2009 dceřiná společnost Madeta Logistic a. s. ), o přepravu se od 1997 stará dceřiná společnost Milktrans a. s. Souběžně se vyvíjelo holdingové uspořádání podniku, 1995 se Jihočeské mlékárny a. s. staly jediným zakladatelem Jihomilk a. s., 2005 vznikla Madeta Group a. s., převzatá 2006 bez likvidace společností Madeta a.s. Madeta je dlouhodobě největším výrobcem mléčných výrobků v České republice. V roce 2013 zpracovala celkem 368 550 milionů litrů mléka, celkové tržby dosáhly 5,2 miliardy korun při 18 % podílu exportu. Hlavními vývozními artikly byly máslo, sušené mléko a bílé přírodní sýry.

AUTOŘI:
PhDr. Jiří Kopáček
Mgr. Václav Vondra

LITERATURA:
  •      PELÍŠEK, Antonín. Madeta: 1 v českém mlékárenském průmyslu. České Budějovice: Madeta, 2002. 145 s.

  •      Výroční zprávy Jihočeské mlékárny, a. s., Jihomilk a. s.

  •      FAKTOROVÁ, Marta. MADETA 1902—2012. České Budějovice: Madeta, 2012.