ZAVŘÍT MENU

tančírny

Prostory sloužící k pořádání tanečních zábav.

Tanec byl provozován zpočátku přímo v hostincích. Pro vyšší společenské vrstvy sloužil v 19. století sál U MilleretůHroznové ulici č. 9, kde hrála kapela řízená před 1843 ředitelem kůru J. N. Voctem. Velké taneční sály pro pořádání plesů vznikly 1869 v budově Besedy českobudějovické a 1872 v Německém domě (Dům kultury Slavie). Obliba tance mezi početně narůstajícím českobudějovickým dělnictvem vedla ke zřizování zvláštních tanečních sálů v některých hostincích, menších tanečních parketů ve vinárnách kavárnách, ale také ke vzniku periferních „dupáren“ nižší společenské úrovně. V poslední třetině 19. století pořádalo taneční zábavy a plesy oficiálně kolem 30—40 hostinců. K nejoblíbenějším patřily např. zábavy konané v Dělnickém domě na Pražské třídě nebo v hostincích U Anděla ve Skuherského ulici č. 75, U Srdíčka na Lannově třídě č. 23, U Hromádků v Hroznové ulici č. 9, Na RychtěJírovcově ulici č. 18, v Metropolu na Mariánském náměstíU Basy v ulici Matice školské č. 4. Kolem 1890 nastala nová éra tanců, když tradiční tance ustoupily polce a valčíku. Po 1918 se prosadily moderní tance. Počátkem 20. let byla ke staršímu hostinci U Anděla ve Skuherského ulici č. 75 přistavěna nová tančírna Lucerna; pořádala spolkové plesy a zábavy, nedělní odpolední čaje a taneční kurzy (kurzy se konaly také v některých dalších tanečních sálech). Roku 1926 vznikl taneční sál Jirsíkova národního domu na Lannově třídě č. 2, 1929 sál kavárny Savoyulici Dr. Stejskala č. 14, 1932 sál vinárny SplitČeské ulici č. 41, plesy byly pořádány rovněž v sokolovně. Po 1960 bylo otevřeno několik tanečních kaváren a vináren (Malše, Regina) a s prosazováním moderních tanců vznikly rovněž četné diskotékové kluby. Nově ožily tradiční prostory Besedy a Domu kultury Slavie. Roku 1966 byl zřízen velký sál v Domě kultury Metropol na Senovážném náměstí č. 2, 1987 sál Kulturního domu Vltava na sídlišti Vltava, 1993 byla po delší době znovu zprovozněna Lucerna. 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      PECKA, Jindřich. Taneční zábavy jako součást životního způsobu jihočeského dělnictva v druhé polovině 19. a první třetině 20. století. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 32, č. 4., s. 252—261. ISSN 1212-0596.