ZAVŘÍT MENU

trubači

Instituce profesionálních hudebníků ve službách města.

Hráli na dechové nástroje (trubky, pozouny, cinky), jejich hlavním úkolem byla signální hudba z ochozu Černé věže. Důležitou roli hráli t. při vítání návštěv, při slavnostních bohoslužbách v kostele svatého Mikuláše, spoluúčinkovali s literátským bratrstvem. Nejstarší doklad je z 1557 o vítání Viléma z Rožmberka (1535—1592). 

AUTOR:
PhDr. Martin Horyna Ph.D.

LITERATURA:
  •      HORYNA, Martin. Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. století. Praha, 1980. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

  •      MAREŠ, František. Rožmberská kapela.Časopis Musea Království českého. Praha: České museum, 1855-1922. ISSN 1210-9746. [1894, č. 68.]

    [s. 212—213.]