ZAVŘÍT MENU

televize a televizní studia

Technická zařízení a redakce na území města, která vytvářejí, popř. šíří vlastní regionální program. 

Televizní studia soukromých obchodních společností v Českých Budějovicích vznikla po roce 1989. Jsou vybavena moderní profesionální technikou, vhodnou jak pro snímání, tak vysílání i studiových pořadů, s výjimkou uměleckých.

1. Česká televize, Krajská redakce Televizních novin Československé televize, Oblastní zpravodajská redakce České Budějovice, Redakce zpravodajství – regionální pracoviště České televize se sídlem v ulici U Tří lvů č. 1. Redakce vznikla 1. 4. 1965. Sídlila na náměstí Přemysla Otakara II. č. 5 a její první tým tvořili redaktor Jiří Preininger (1923—1996), produkční Věra Hlinková (* 1929) a kameraman Josef Krejčí (* 1933). Roku 1972 byl počet pracovníků dvojnásobný, 1976 vzniklo další pracoviště se sídlem v Lannově třídě. Redakce připravovala celostátně vysílané, zpravidla dvacetiminutové dokumentární pořady. Po tříleté činnosti zanikla a ve městě nadále působila pouze zpravodajská skupina. Kromě aktuálních regionálních zpráv zajišťovala v 70. a 80. létech vysílání patnáctiminutového čtrnáctidenníku Z našeho kraje a také přinášela dokumenty z tehdejších družebních oblastí Gabrovo v Bulharsku a Gomel v Bělorusku. Roku 2006 pracovali v oblastní redakci 2 redaktoři, 2 kameramani – technici a 1 produkční. Redakce přispívá do všech zpravodajských pořadů České televize včetně kanálu ČT 24, který začal vysílat 2005. Příspěvky mají stopáž od 1,5 minuty do 3 minut, ročně v celkovém rozsahu kolem 100 vysílacích hodin.

2. ATV studio Mira České Budějovice, s. r. o. Od 29. 6. 1991 uváděla denně dvacetiminutové zpravodajství na zprivatizované frekvenci Československé televize OK 3. Od 4. 2. 1994, kdy zahájila činnost Česká nezávislá televizní společnost Nova, vstupovala do jejího vysílání pravidelnými regionálním zpravodajstvím pod názvem Právě teď. ATV přispívala do všech pořadů Novy a sloužila jako její zahraniční štáb pro příhraniční oblasti v německy mluvících zemích. ATV skončila svou činnost v roce 2005 bez právního nástupce.

3. GIMI, a. s. České Budějovice. Byla založena v červenci 1992 jako ryze česká společnost bez zahraničního kapitálu. V roce 1996 založila svou dceřinou TV GIMI a. s., která jí slouží jako servisní společnost. Zprvu přispívala šoty do zpravodajství České televize a českobudějovického studia ATV. Když 16. 6. 1995 zahájila svou činnost 2. soukromá televizní společnost v České republice, Premiéra (od ledna 1997 TV Prima), připojila se GIMI regionálními vstupy. V roce 2004 vstoupila GIMI se sto procenty kapitálu do regionální televize Vysočina a stala se tak 3. největší soukromou televizí v České republice. V roce 2005 vysílala své programy na 11 vlastních a pronajatých vysílačích, které pokrývají čtvrtinu území Čech a Moravy. Denně vyrobí přibližně 20 minut obrazových pořadů a divákům je nabízí na TV Prima a Nova vesměs v podvečerních hodinách. Sledovanost se pohybuje mezi 360—370 tisíci diváků všech věkových skupin.

4. TV SC Plus, s. r. o. Pracuje od 1. 4. 1996. Hlavním jejím posláním je výroba zpravodajských příspěvků pro soukromé televize Nova a Prima. Ročně jich natočí kolem 300. Dále připraví kolem 20 výukových a propagačních filmů pro školy a veřejné instituce.