ZAVŘÍT MENU

Rybní ulice

Zaniklá komunikace rozkládající se do poloviny 20. století v prostoru Senovážného náměstí.

Rybí  |  Fischgasse

Existovala prokazatelně již ve 14. století a tvořila ji kolonie rybářských domků situovaných mimo městské hradby mezi Malší Mlýnskou stokou. Začínala v úrovni Jirsíkovy ulice, probíhala podél levého břehu Mlýnské stoky a ústila do ulice U Tří lvů. Převážně přízemní zástavba Rybní ulice, pocházející většinou z 18. století, začala být 1952 postupně demolována a ustoupila nové komunikaci. Ta 1953—1954 proťala Senovážné náměstí a navázala na nově zbudovaný Krumlovský most.

Zbývající část Rybní ulice podlehla demolicím 1961 v souvislosti se zahájením stavby Domu kultury Metropol.

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic: názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes. 2., dopl. a přeprac. vyd. České Budějovice: Veduta, 2005. 309 s. ISBN 80-86829-07-3.