ZAVŘÍT MENU

Státní okresní archiv

Správní úřad, vykonávající specifické úkoly státní správy v oboru archivnictví a spisové služby.

Pečuje o svěřenou část národního archivního dědictví, zpřístupňuje archivní materiály pro účely úřední a vědecké i pro potřeby laické badatelské veřejnosti. Okresní archiv České Budějovice vznikl v roce 1954. Jeho úkolem bylo pečovat o písemnosti úřadů státní správy v okrese a o písemnosti národních výborů. Prvním okresním archivářem se stal 1954—1955 Z. Šimeček, 1955—1960 stál v čele archivu Karel Dudárek (1892—1970). Do 1957 působil okresní archiv v budově okresního národního výboruKněžské ulici, poté získal prostory ve dvorním traktu domu č. 40 v Rudolfovské třídě. Po územní reorganizaci v rámci okresu České Budějovice se okresní archiv sloučil se zanikajícími archivy v Trhových Svinech a Týně nad Vltavou. Do jeho péče přešly 1960 také písemnosti českobudějovického městského archivu a městských a obecních archivů v Hluboké nad Vltavou, Rudolfově, Ledenicích, Kamenném Újezdě a dalších místech. V roce 1961 bylo v archivu uloženo přes 3 000 běžných metrů písemností, jichž přibývalo zejm. pravidelnými svozy archiválií z obcí. V 60.—80. letech 20. století se ve vedení archivu vystřídalo několik archivářů: 1960—1962 Antonín Verbík (1934—1986), 1962—1964 M. Vlk, 1964—1971 Šárka Brettschneiderová (* 1921), 1973—1977 František Šimek (1940—1994), 1978—1988 Gabriela Kronaislová (* 1951) a 1989—1990 Květoslava Dvořáková (* 1949). Po celé toto období se archiv potýkal s nedostatkem vhodných prostor pro uložení archivního materiálu. Depozitáře v Českých Budějovicích byly zaplněné, původní prostory archivů v Trhových Svinech a Týně nad Vltavou musely být v průběhu 70. let uvolněny. Náhradou za ně získal okresní archiv objekty zrušených škol v Pěčíně a Litoradlicích. Pro archivní účely se však ukázaly nevhodné. Nevyhovující stav trval do poloviny 90. let 20. století, kdy byla pro potřeby archivu postavena speciální účelová budova na Rudolfovské třídě č. 40. Autorem projektu byl Karel Zuska (* 1954), stavbu realizovaly 1995—1996 Vodní stavby Bohemia divize 1, s. r. o. České Budějovice. Nová budova se stala jednou z nejmodernějších archivních staveb v České republice. Do jejích depozitářů lze uložit až 20 000 běžných metrů archiválií, depozitní sály mají stálou teplotu a vlhkost vzduchu. Státní okresní archiv má vlastní fotografickou dílnu vybavenou zařízením na mikrofilmování a digitalizaci, restaurátorskou a knihařskou dílnu, studovnu s kapacitou 20 osob, přednáškový a výstavní sál. V letech 1990—2008 byl ředitelem Státního okresního archivu Vlastimil Kolda (*1959), od 2008 Daniel Kovář (*1975). V budově také sídlí odloučené pracoviště Státního oblastního archivu Třeboň, specializované na péči o archiválie průmyslových podniků. Jeho činností je také výkon tzv. předarchivní péče a provádění výběru archiválií u úřadů a institucí s celokrajskou působností.

Českobudějovický Státní okresní archiv patří k největším okresním archivům v České republice. K 1. 1. 2017 pečuje o více než 5 930 běžných metrů písemného materiálu z let 1296—2010. K jeho základním fondům a sbírkám náleží historické archivy měst a obcí z celého okresu, písemnosti úřadů a institucí státní správy a samosprávy (okresní úřady, okresní zastupitelstva, okresní národní výbory, berní úřady), materiály okresních soudů a prokuratur aj. Ve Státním okresním archivu jsou uloženy i písemnosti farních a děkanských úřadů, řemeslnických cechů, živnostenských společenstev, škol, spolků, družstev apod. Pečuje také o rozsáhlé sbírky map a stavebních plánů, pečetidel, razítek a o soubory pozůstalostí význačných osobností regionu.