ZAVŘÍT MENU

Träger Adolf

jeden z nejvýznamnějších představitelů jihočeského malířství, muzejnictví a památkové péče.

* 22. 1. 1888, České Budějovice
† 26. 1. 1965, České Budějovice

V letech 1905—1910 studoval v Praze na Akademii výtvarných umění u profesorů B. Roubalíka, V. Bukovace H. Schwaigera. Po státní zkoušce středoškolského profesora kreslení (1910) se usadil v rodném městě, kde od 1911 působil na reálce a posléze na gymnáziu. V letech 1906—1957 pobýval ve Vídni, Německu, Berlíně, Francii, Itálii, Maďarsku. Kolem 1917 se T. A., v počátcích figuralista, soustředil na krajinářství a malbu zátiší s květinami. V pojetí barvy je v jeho první etapě patrný vliv A. Slavíčka. Ve druhém období 1924—1938 utlumil kolorit, přiklonil se k racionalistické skladebnosti větších ploch a pevných linií (krajiny okolo Kleti, Kamenného Újezdu a Zlaté Koruny); po této stránce se připojil k hnutí tehdejšího českého neoklasicismu. Po kratičké etapě charakterizované silnou výrazovostí 1938 se znovu obrátil k atmosféričnosti krajiny a barevným a světelným hodnotám. Jsou typické pro jeho pozdní období, v němž vytvořil dlouhou řadu poetických monumentálních kompozic jarních a zimních, s náměty z Českého Krumlova a z Českých Budějovic. Od 1933 byl členem Spolku výtvarných umělců Myslbek v Praze, 1935—1950 Sdružení jihočeských výtvarníků a od 1949 krajské pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Českých Budějovicích. V roce 1945 obdržel Jihočeskou výtvarnou cenu.

Výstavy: samostatné od 1921, monografická výstava 1958 v Praze a v Českých Budějovicích, posmrtná 1965 v Českých Budějovicích, od 1911 účast na výstavách skupin a spolků a na tematických výstavách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Celoživotní dílo je zastoupeno v Národní galerii v Praze, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, v Galerii hlavního města Prahy.

Od roku 1912 se věnoval také odborné památkářské a muzejnické činnosti: 1912 spoluzakládal Klub Za staré Budějovice, 1914—1918 byl dopisující člen c. k. Centrální komise pro památkovou péči ve Vídni, od 1917 do 50. let okresním konzervátorem v Českých Budějovicích, v květnu 1945 pověřen správou a obnovou Městského muzea, roku 1959 jmenován členem krajské komise památkové péče v Českých Budějovicích. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jihočeské muzeum    |   Klub přátel Českých Budějovic    |   muzea 

AUTOR:
doc. PhDr. Jiří Kropáček

LITERATURA:
  •      KROPÁČEK, Jiří. Adolf Träger: 1888—1965. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1980. 1. vyd. [20] s., [28] s. il. Jihočeští výtvarníci ; sv. 6.