ZAVŘÍT MENU

Lannova třída

Stará silnice  |  Alte Strasse  |  třída Maršála Malinovského

Dnešní pojmenování podle českobudějovického podnikatele A. Lanny se ujalo v 2. pol. 19. stol. Významnější osídlení na neopevněném předpolí města se začalo formovat zřejmě kolem poloviny 16. století, kdy vznikly podél cesty směřující k Třeboni oddělené zemědělské usedlosti. Ty se soustředily podél severního okraje komunikace, kterou z protilehlé jižní strany vymezovalo koryto Hlinského potoka.

Proměnu Lannovy třídy na moderní třídu umožnily změny související s novým napojením historického centra města na předměstí, realizované souběžně s demolicí opevnění města. Koncem 19. století bylo uzavřeno koryto Hlinského potoka a tím se otevřela možnost pro rozsáhlejší stavební podniky. V ústí Lannovy třídy do Senovážného náměstí vznikl 1863 novorenesanční Vyšebrodský dům pro cisterciáky, kteří vyučovali na českobudějovickém gymnáziu. Rozsáhlý komplex budov, zahrnující útulek, penzionát, řeholní dům a kapli svatého Karla Boromejského, začala stavět na sklonku 19. století v bloku mezi JeronýmovouDvořákovou ulicí Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Na několik let trvající zakázce se podíleli významní stavitelé J. Stabernak a J. Hauptvogl. Stavba včetně jednolodní kaple byla dokončena až v 1. desetiletí 20. století. V 60. letech 19. století byla na nároží Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice postavena budova sirotčince, pozdějšího německého gymnázia a reálky, zničená bombardováním ke konci druhé světové války.

Po výstavbě nového železničního nádraží 1908 se Lannova třída stala nejrychlejší spojnicí s centrem města. Byla reprezentativní obchodní třídou, čemuž odpovídal i charakter nové obytné a obchodní zástavby realizované zejm. ve stylu secese, někdy ještě ovlivněné ustupujícím historismem. Proti Vyšebrodskému domu byl tehdy postaven reprezentativní dům stávající České národní banky. Ve 30. letech byla podle návrhu K. Chocholy postavena funkcionalistická provozní budova elektráren.

Po dobu druhé světové války sídlilo v domě na rohu Lannovy třídy a Štítného ulice gestapo. Dne 24. 3. 1945 byla část Lannovy třídy zasažena bombami při náletu, jehož hlavním cílem mělo být nádraží. Část budov byla úplně zničena a v 50. letech byly na jejich místě postaveny nové obytné domy. Reprezentativní dojem ulice měla zvýraznit stavba obchodního domu Prior, realizovaná 1976—1979. Městská hromadná doprava z ní byla vyloučena 1983. Obchodní význam ulice byl zdůrazněn až po roce 1989. V období 1989—1993 byla rozšířena novou přístavbou provozní budova Jihočeské energetiky (od 2005 E.ON), 1992—1995 byl zmodernizován a nově dostavěn objekt Československé obchodní banky (č. 3), 1994 České spořitelny (č. 19). Roku 2004 byl schválen projekt celkové rekonstrukce Lannovy třídy. Po její realizaci uskutečněné v letech 2006—2010 má třída charakter pěší zóny s četnými oddychovými a parkovými prvky doplněnými vodními plochami.

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

DALŠÍ AUTOŘI:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic : [názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes]. Rudolfov: Jelmo, 1998. 374 s., [20] s. fot. příl., il. ISBN 80-238-2894-0.

    [s. 204—205.]