ZAVŘÍT MENU

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy

Přírodovědecký časopis, který uveřejňuje vědecké práce, krátké zprávy a recenze ze všech oborů přírodních věd, pokud jsou regionálně zaměřené na oblast jižních Čech.

Vydává jej Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích od 1958. První 4 ročníky vyšly jako jednotlivé svazky v ročních i delších lhůtách, odtud název sborníku. Za více než 50 let časopis uveřejnil několik set vědeckých a odborných prací z geologie, botaniky, zoologie a dalších přírodovědeckých oborů. Tyto práce ve svém souhrnu představují dobrý základ vědeckého poznání jihočeské oblasti. Do časopisu přispívají pracovníci muzeí, Akademie věd České republiky, vysokých škol a dalších vědeckých pracovišť.