ZAVŘÍT MENU

Jih (umělecká skupina 1934—1937)

Umělecká skupina soustřeďující se kolem stejnojmenného čtvrtletníku, vydávaného v Českých Budějovicích 1934—1937.

Skupina programově usilovala o kulturní revizi tradičních hodnot, bojovný kulturněpolitický aktivismus a sjednocení živých sil převážně levicové orientace. Chtěla Jižní Čechy ve svém časopise pro kulturu, poezii a vědu, jak zněl jeho podtitul, podrobit sociografickému průzkumu a regionalismus zbavit pověr a iluzí o tzv. dumavém kraji. Při všem zájmu o region měla ctižádost jej evropsky přesahovat.

Redaktory Jihu byli Karel Cvejn (1911—1986) a František Dvořák (* 1908) a publikovali tu kromě nich beletrii především L. Stehlík, Jos. Bartuška, Jindra Černohorský (1911—1988), N. Frýd, František Halas (1901—1949), Miroslav Haller (1901—1968), O. Nouza, Karel Nový (1890—1980), Karel Vokáč (1903—1944) a jiní, články pak i Josef Kotrč (1892—1952), Antonín Liška (1901—1979), Václav Cháb (1895—1983), V. Němec, Antonín Matěj Píša (1902—1966), ukázkami výtvarné práce přispěli např. František Kouba (1906—1938) a Josef Václav Schwarz (1908—1988). Významné byly články o L. Klímovi. Skupina pořádala vlastní výstavy i umělecké večery;

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jih (skupina navazující na SJV)

AUTOR:
Mgr. Jan Mareš

LITERATURA:
  •      HOUSKOVÁ, Hana. Jih promlouvá i po letech. Na okraj jihočeské meziválečné avantgardy.Deník Jihočeská pravda. České Budějovice: Vydavatelství Vltava České Budějovice,1992, č. 237.