ZAVŘÍT MENU

Vogarelli Vincenc

italský stavitel

uváděn také jako Wurmser Vincenc

* asi 1535, Bormio
† 1600, České Budějovice

V listopadu 1565 koupil v Českých Budějovicích dům v Plachého ulici. Krátce nato mu byla svěřena dostavba Černé věže, kterou ukončil 1577. Stavba pokračovala s přestávkami a dovolovala V. Vogarellimu přijímat další zakázky i mimo České Budějovice: opakovaně pracoval na zámku Hluboká, ve Strakonicích, Vodňanech, Nových Hradech, Týně nad Vltavou či v Hamru. Stavěl také v Českých Budějovicích, ale žádnou další veřejnou nebo soukromou stavbu nelze s jeho jménem bezpečně spojit.

Byl dvakrát ženatý. Asi 1580 vyženil s druhou manželkou Magdalénou dvůr před Pražskou branou, spojený s poštmistrovstvím a hostincem. Zemřel jako zámožný měšťan; jeho synové, kteří ve městě také žili, v otcově stavitelském řemesle nepokračovali. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Vlaši 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
 •      PLETZER, Karel.  Vlašští stavitelé v Českých Budějovicích. Kulturní kalendář, duben. 1974, s. 22—23.

  [s. 22—23.]
 •      ŠMRHA, Karel. Vincenc Vogarel a jeho dílo. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1956, roč. 25, s. 100—103. ISSN 0323-004X.

  [s. 25, 100—103.]
 •      ŠMRHA, Karel. Odkud pocházel stavitel Černé věže v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 34, s. 95. ISSN 0323-004X.

  [s. 34, 95.]
 •      KOVÁŘ, Daniel. Neznámé práce Vincence Vogarella. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, č. 3, 2008. ISSN 1804-3186.

  [s. 157—158.]