ZAVŘÍT MENU

Schuster Jan Rafael

malíř, grafik a pedagog

* 24. 10. 1888, Březnice
† 28. 1. 1981, České Budějovice

Roku 1892 se s rodiči přestěhoval do Českých Budějovic, kde 1907 maturoval na české reálce a absolvoval školu malířství a kreslení při Městském muzeu. Působil do 1912 jako výpomocný učitel na obecné škole v Úsilném, 1912 na obecné škole ve Zlivi, od 1912 jako odborný učitel na měšťanské škole v Lišově a od 20. let 20. století na I. měšťanské škole chlapecké v Českých Budějovicích, kde se stal 1941 zatímním ředitelem a později ředitelem.

Od studentských let se pokoušel o vlastní výtvarnou činnost, 1929 poprvé vystavoval. Od 1934 byl členem Sdružení jihočeských výtvarníků a 1935 se stal jeho jednatelem, působil v Klubu Za staré Budějovice. Namaloval přibližně 3 000 realistických obrazů zpravidla technikou olejového pastelu. Náměty ke svým krajinám, městským nebo venkovským zákoutím čerpal převážně v Českých Budějovicích a okolí. J. R. Schuster zachytil mnoho již neexistujících historických objektů, takže některé jeho obrazy mají i dokumentární hodnotu. Publikoval řadu odborných prací z oblasti výtvarného umění. 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      Malíř a kantor. K devadesátce Jana Rafaela Schustera. Horažďovice 1978.

  •      Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách. [Hluboká nad Vltavou]: Alšova jihočeská galerie, 1980. 278 s., [26] s. obr. příl.

    [s. 162.]
  •      WEISS, Oldřich. Devadesátka čestného člena Historického klubu J. R. Schustera. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1979, roč. 16, č. 1., s. 44—45. ISSN 0862-5417.