ZAVŘÍT MENU

Alšova jihočeská galerie

Muzeum výtvarného umění Jihočeského kraje.

Založena byla 1951 jako krajská galerie pojmenovaná podle jihočeského rodáka Mikoláše Alše (1852—1913). Činnost zahájila 1. 1. 1953 v propůjčených prostorách dnešního Jihočeského muzea. Prvním ředitelem byl jmenován B. Houdek. Od 1956 se stala jejím hlavním sídlem neogotická jízdárna zámku Hluboká nad Vltavou, vystavěná 1845—1847 vídeňským architektem Franzem Beerem (1804—1861). Autorem adaptace prostor pro potřeby galerie byl J. Fidra ve spolupráci s Břetislavem Štormem (1907—1960). Slavnostní otevření expozic se konalo 15. 4. 1956. Do konce 1990 byl zřizovatelem galerie Jihočeský krajský národní výbor, od 1. 1. 1991 Ministerstvo kultury České republiky a od 1. 10. 2001 Jihočeský kraj. Sbírky v současnosti čítají na 20 000 uměleckých předmětů. Zahrnují obrazy, kresby, grafiku, sochy a keramiku; obsahují především české umění od 13. století po současnost (Madona Rudolfovská asi 1274, Madona svatotrojická před 1410, Mistr AIKlanění Tří králů českobudějovické po 1500, Mistr Oplakávání ze ŽebrákuSvatá Trojice českobudějovická asi 1510, raně barokní sochy J. Woratha, obrazy F. J. Prokyše aj.), poněkud menší soubor evropského umění 16.—18. století (pozoruhodná kolekce nizozemské malby) a přes 2000 předmětů české moderní a současné keramiky i současné světové keramiky z Mezinárodních sympozií keramiky Bechyně. Základ sbírkového fondu vznikl delimitací části sbírek Jihočeského muzea, sestávající z vynikající kolekce gotických soch a deskových maleb z jižních Čech, barokního umění a menší nevyrovnané kolekce českého novodobého umění.

S příchodem prvního kurátora sbírek historika umění Jiřího Kropáčka (*1930) začala soustavná péče o jejich cílevědomé rozšiřování a zkvalitňování. V tom pokračovali další historici umění, kteří svými osobními podíly a zaujetím přispěli k růstu sbírek a profilaci výstavní činnosti: Miloslav Krajný (*1932), Jan Kříž (*1935), Věra Nosková, Věra Linhartová (*1938), Hynek Rulíšek (*1943), Ivan Neumann (*1945), Vlastimil Tetiva (*1951). Nejvýrazněji se to projevilo po 1960 v zaměření na stěžejní osobnosti a avantgardní linii české výtvarné tvorby (Jan Preisler, Antonín Slavíček, Josef Čapek, Václav Špála, Jindřich ŠtyrskýToyen, Skupina 42Skupina RA aj.) se stálým zřetelem na umění spjaté s Českými Budějovicemi (O. Matoušek, E. Pitter, A. Träger, J. R. Schuster, Jos. Bartuška, K. Fleischmann, A. Novák, K. Valter, J. Tichý, J. Halla, F. Mrázek, V. Boukal, J. Pešťák, J. Müller, Igor Müller (*1967), J. Ptáček, E. Prokopcová aj.) i jihočeským regionem (František Peterka (*1920), Jan Cihla (*1929) a další). Vedle sbírkotvorných aktivit se rozvíjela intenzivně i výstavní činnost, např. tapiserie Marie Hoppe-Teinitzerové (1953), obrazy Adolfa Trägera (1958), Jihočeská krajina ve výtvarném umění (1956). Výstavy se od 1960 soustavněji zabývaly avantgardními osobnostmi i proudy českého umění 20. století, což zajistilo galerii přední místo v české výtvarné kultuře a vyhranilo její profil mezi českými galeriemi: Jan Zrzavý, František Kupka (1961), Josef Istler, Václav Špála (1962), Emila Medková, Vojtěch Preissig (1963), Imaginativní malířství 1930—1950 (1964, z politických důvodů zakázána), Současná surrealistická koláž (1967), Bohdan Lacina (1968), cyklus výstav ve foyer Malé scény Domu kultury ROH (Dům kultury Metropol) v Českých Budějovicích (1979—1990). Od 1959 vznikla tradice velkých letních přehlídek českého umění – Jižní Čechy v boji, práci a radosti (1959), Podíl jižních Čech na tvorbě národního pokladu (1960), Mikoláš Aleš (1962), Umění 1900—1963 (1963), Jihočeská pozdní gotika 1450—1530 (1965), Česká secese (1966), Česká krajina (1969), Český portrét (1971), Josef Mánes (1972), Barokní tapiserie (1973), České zátiší (1987), Česká kresba 20. století (1984), Skutečnost a iluze (1993), Jiří Trnka atd.

Roku 1967 byla galerie rozšířena o nové oddělení, Mezinárodní muzeum keramiky, v postupně rekonstruovaném zámeckém pivovaru v Bechyni. K jeho založení došlo v souvislosti s pořádáním Mezinárodních sympozií keramiky v tomto městě od 1966. V lednu 1993 zahájila A. j. g. výstavní činnost v obnoveném renesančním Wortnerově doměulici U Černé věže č. 20 v Českých Budějovicích.

Se sbírkami a výstavní činností souvisí i vydávání odborných publikací. Mnohé z nich byly důležitým přínosem pro zkoumání a popularizaci českého i evropského umění a svou podobou předznamenaly vyšší úroveň českých výstavních tiskovin: Imaginativní malířství (1964), Jihočeská pozdní gotika (1965), Česká secese (1966), Česká kresba 20. století (1984), České zátiší 20. století (1987), Skutečnost a iluze (1993), Theodor Pištěk (1993). Galerie vyvíjela od samého začátku též rozsáhlé mimovýstavní aktivity, přednášky, besedy, autorské večery, koncerty a další služby pro veřejnost. Nejvýznamnější z nich je každoroční koncertní cyklus Hudební léto Hluboká, pořádaný bez přerušení od 1957. 

V roce 2007 byla upravena dlouholetá stálá expozice gotického umění Romanem Lavičkou (*1974). Při té příležitosti byl publikován průvodce touto sbírkou. Od března 2017 je v provozu nově koncipovaná stálá expozice Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300—2017 od autorů Hynka Látala (*1978) a Martina Vaňka (*1982), která klade soubor památek středověkého umění do vizuálních souvislostí s českým moderním uměním 20. století. Na počátku každé návštěvnické sezóny je expozice modifikována vstupy současných českých i zahraničních umělců. Galerie se orientuje na odborně i návštěvnicky atraktivní témata sezónních výstav, např. Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933—1939, (2016).

AUTOR:
Mgr. Hynek Rulíšek

LITERATURA:
 •      BRŮHOVÁ, Šárka, ed. Státní galerie České republiky: průvodce: příruční adresář a průvodce po historii a sbírkách státních galerií České republiky. Vyd. 1. V Praze: Rada státních galerií, 1998. 105 s. ISBN 80-85016-39-7.

  [s. 25—30.]
 •      Dvanáct setkání : zřizované organizace v oblasti kultury - Jihočeský kraj. Vyd. 1. [České Budějovice] : Jihočeský kraj, 2003. 47 s. ISBN 80-239-3223-3

  [s. 29—31.]
 •      Výroční zpráva Alšovy jihočeské galerie 1956. Hluboká nad Vltavou: nákl. vl., 1957. 22, [2] s.

 •      HUBENÁ, Dagmar. Galerie. 1. vyd. Praha : Orbis, 1964. 198 s., [28] s. obr. příl. Kultura kolem nás.

  [s. 39—44.]
 •      Krejcarová I., 1996: 40. hudební léto Hluboká. Hluboká nad Vltavou.

 •      KROPÁČEK, Jiří ed. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou 1956: katalog. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, [1956]. 50 s., 16 fot. příl.

 •      LAUDA, Bořivoj. 30 let činnosti Alšovy jihočeské galerie. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1983. 30 s.

 •      RULÍŠEK, Hynek. Moderní umění na Hluboké. In: České Budějovice: záhady a objevy. Praha: Orbis - Nakladatelský dům, [1995]. 43 s. Země Koruny české. Regionální řada 1995. ISBN 80-235-0121-6.

  [s. 40—41.]