ZAVŘÍT MENU

turistika

Sportovní disciplína a cestování spojené s poznáním.

Počátky organizované turistiky na Českobudějovicku spadají do 60. let 19. století, kdy byla hlavní náplní činnosti nově založených tělovýchovných organizací Turnverein Sokol. Ve 2. pol. 19. století se České Budějovice staly východištěm četných tras po okolí, ke vzdálenějším cílům se pak bylo možno přiblížit pomocí 5 postupně vybudovaných železničních tratí. Spolek jihočeských turistů byl založen 1891, 1907 se stal odborem Klubu českých turistů. Tento spolek začal od 1912 se systematickým značením turistických tras v nejoblíbenějších místech regionu. Německý turistický spolek s názvem Leitersteiner podle skalní skupiny na Kleti byl ve městě založen 1906. Později byl začleněn do spolku Deutscher Böhmerwaldbund. Činnost českobudějovických turistů se více rozvinula po první světové válce. Klub československých turistů založil Jihočeskou župu a začal pronikat na jižní Šumavu, pozornost věnoval Kleti a okolí. Kromě značení a údržby tras se věnoval ochraně památek, budování turistických ubytoven a tábořišť. Obdobně aktivní byl německý spolek. V období druhé světové války a po jejím skončení došlo k útlumu turistické činnosti. Turistika byla začleněna do sjednoceného Sokola a do Dobrovolné sportovní organizace. Činnost organizovaných turistů se soustředila k výkonnostní turistice, k plnění různých odznaků a k orientačním závodům. Po vzniku Československého svazu tělesné výchovy 1957 se zvýšil počet turistických oddílů ve městě. Věnovaly se kromě značkování i budování turistických základen, pořádání srazů a organizování masových akcí. Mezi nejznámější patřilo zimní táboření na Kleti, spartakiádní pochody, Podzimní šlápoty, mírové pochody v Trocnově, K Budějovicům cesta apod. Po roce 1989 došlo k obnovení činnosti Klubu českých turistů. Velký rozvoj zaznamenala zejm. cykloturistika, pro kterou má Budějovicko ideální podmínky.