ZAVŘÍT MENU

Groz-Beckert

Strojírenský výrobní závod v ulici U Sirkárny č. 739/3.

Groz-Beckert Czech, s. r. o.

Groz-Beckert KG se sídlem v německém Albstadtu privatizovala státní akciovou společnost Akra (do 1990 státní podnik Igla) se závody v Českých Budějovicích, Lužicích u Hodonína a Valašských Kloboukách k roku 1993. Část původní výroby včetně zařízení byla pronajata jiným firmám, proběhla restrukturalizace směrovaná na specializovanou výrobu jehel pro pletací a šicí stroje, průmyslových pletacích jehel, plstících a všívacích jehel, jednoúčelových strojů a speciálních mikronástrojů s 90% podílem exportu. Závody pod jménem Akra, což byla také obchodní značka jehel, fungovaly až do konce roku 2000 (od 1998 ve formě s. r. o). Jako dceřiná společnost německého koncernu vznikla k 1. 1. 2001 Groz-Beckert Czech s. r. o. 
Sortiment českobudějovického závodu nadále tvoří komponenty pro tkalcovské stavy, nitěnky, lamely, brdové listy, osnovní zarážky, výroba, oživování a oprava speciálních strojů pro výrobu jehel. Závod v Lužicích u Hodonína doplňuje portfolio o pletací jehly, v závodě ve Valašských Kloboukách se vyrábí strojně šicí jehly. 
Tradice společnosti Groz-Beckert KG sahají do poloviny 19. století, je producentem více než 70 tisíc typů výrobků a technologií pro pletení, tkaní, vpichování, všívání, mykání a šití, působí ve více než 150 zemích. K roku 2020 dosáhl celkový počet zaměstnanců firmy téměř 9 000, z toho v ČR 1 100. Obrat Groz-Beckert Czech s. r. o. se pohybuje okolo 2 miliard Kč.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

průmysl