ZAVŘÍT MENU

rodáci

Výběr osobností narozených v Českých Budějovicích (nejsou uvedeni ti, kteří mají vlastní heslo nebo jejichž biografické údaje jsou obsaženy ve věcně souvisejících heslech).

Adler Maxmilian (*1884), soukromý docent pražské německé univerzity, klasický filolog

Andreas Eliáš (1640—1686), malíř

Anthofner Ferdinand (1790—1859), cisterciák, ředitel českobudějovického německého gymnázia

Bäcker Alfred (*1922), ředitel společnosti Philips pro Českou republiku

Balujev Boris, vl. jm. Kopal Josef (1901—1943), učitel, spisovatel pro mládež

Barcal Antonín Jan (1847—1927), pěvec Prozatímního divadla v Praze, působil v Rusku

Bauer Theodor von (1804—1877), cukrovarník na Moravě

Beránek Bartoloměj, Jelínek Bartoloměj (asi 1565—1625), rožmberský malíř

Betka Hugo (1884—1925), rakouský důstojník ve službách české Maffie, po 1918 velitel letectva na Slovensku

Bláha Slavomír (*1916), výtvarník a keramik

Böhm Anton Wolfram (1895—1965), básník a spisovatel, po odsunu působil v Německu

Böhm Jan (1895—1952), fyzikální chemik

Bonuš František (1919—1999), národopisný pracovník a hudební teoretik

Brož Oldřich Michael (*1908), malíř a grafik

Bureš Jan (*1926), neurofyziolog

Cílek Roman (*1937), spisovatel a publicista

Colloredo–Waldsee Rudolf (1585—1657), generál a velkopřevor johanitů

Čech Vladimír, vl. jm. Přikryl Vladimír (1914—1992), filmový režisér, zasloužilý umělec

Dědič Miroslav (*1925), učitel a spisovatel

Doubek Jan (1926—1981), vojenský výzkumný pracovník, podílel se na vývoji laseru

Dvořák Václav (1895—1927), hudební skladatel

Edelböck Benedikt (16. století), člen císařské stráže, autor německé vánoční hry

Eggert Anton (1818—1875), podnikatel, velitel ostrostřelců

Farník Matěj (1864—1906), katolický kněz, krajanský pracovník v Chicagu

Ferus Karel (1895—1976), úředník, německy píšící básník

Fidler Alois (1896—1963), výrobce vozidel, přítel L. Klímy

Fischer Jan Otakar (1923—1992), literární vědec, romanista

Flídr Zdeněk (*1940), filmový režisér

Formann Wilhelm (1911—1984), novinář, divadelní a filmový kritik, po odsunu působil v Rakousku

Fron Karel (1921—2002), básník a publicista

Fröhlich Alois (1897—1967), geolog, po odsunu působil v Německu

Fukke Johann (1887—1955), elektrotechnik, vědecký pracovník, po odsunu působil v Německu

Graff Adalbert von (1777—1845), právník, ředitel policie v Linci

Gutwirth Melchior (1626—1705), jezuita, básník

Hain František (*1901), geolog

Hájíček Jiří (*1967) bankovní úředník, básník a spisovatel

Hajíček Leopold (1927—1999), rozhlasový a televizní redaktor, působil v Německu

Hansgirg Therese, pseudonym Raimund Theodor (*1833), rakouská prozaička

Häring Wenzel baron (1770—1853), rakouský generál, c.k. polní podmaršálek

Hartmannová Klementina, Helena (1895—1991), generální představená Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti

Hauser Adalbert Balthasar (1750—1886), dominikán, náboženský spisovatel

Havelková Libuše (*1924), herečka

Havlíček Boleslav (1897—1944), pražský nakladatel, spisovatel a překladatel

Herz Jindřich, pseudonym Henry O. Hart (1922—1992), vědecký ředitel Radia Svobodná Evropa v Mnichově

Hnízdo Vladimír Jan (1914—1978), sochař, grafik a divadelní výtvarník

Hofman Leopold (1913—1990), účastník občanské války ve Španělsku, představitel reformního křídla Komunistické strany Československa

Holanský Vojtěch (*1859), hostinský, poslanec zemského sněmu za mladočeskou stranu

Holler Josef (1903—1982), grafik a ilustrátor

Hollschek Karl (1859—1941), majitel údajně největší soukromé numismatické sbírky na světě

Holý Kamil Václav Otakar (1873—1952), generál a dramatik

Houra Josef (1885—1965), překladatel, působil v Německu

Hovorka Jindřich (*1937), hudebník, folklorista

Hraše Jan (1886—1937), středoškolský profesor, popraven v Sovětském svazu jako trockista

Hrobský Karel Emanuel (1877—1951), hudební spisovatel

Hrzánová Barbora (*1964), herečka

Chalupa Gustav (*1925), novinář a televizní publicista v Rakousku

Chytil Zdeněk (1889—1945), právník, politik a publicista

Jaksch Friedrich, pseudonym Bodenreuth (1894—1946), básník a spisovatel, knihovník

Janáčková Irena (1901—2000), folkloristka

Janke Svatopluk (1909—1995), architekt, malíř a grafik

Jermář Karel (1858—1920), vojenský kapelník a skladatel, působil i v Bulharsku

Jindra Lumír (*1928), farmakolog, specialista v oboru infúzních roztoků

Jodl Miroslav (*1924), sociolog a politolog

Kadlec Karel (*1938), fyzik, odborník na měřicí techniku

Kaiser Leonhard (1872—1956), statkář, poslanec, po odsunu žil v Německu

Kalina z Jäthenštejna Matyáš(1772—1848), zemský advokát, archeolog, hospodářský spisovatel

Kalma Ludvík (1941—1996), ředitel automobilky Škoda Mladá Boleslav

Karfík Vladimír (*1931), literární historik a kritik, bývalý šéfredaktor Literárních novin

Kautman František (*1927), literární historik

Kneissl Eduard (1924—2001), po odsunu přední činitel krajanského spolku Heimatkreis Budweis v Německu

Kneissl Johann (1842—1895), právník, iniciátor založení Městského muzea

Kohout Eduard, vl. jm. Kohout František (1888—1976), herec Národního divadla, národní umělec

Kohoutová Dana (1925—1980), elektrotechnička

Koch Johann (1873—1951), architekt v Rakousku

Koch Mathias (1840—1926), matematik, ředitel německého gymnázia

Konrád Karel (1842—1894), katolický kněz, historik církevní hudby

Kössl Jiří (1943—2001), historik olympijského hnutí, předseda Olympijské akademie

Kotmel Bohumil (*1957), houslista, koncertní mistr České filharmonie

Kouba František (1906—1938), malíř a grafik

Koževniková Květa (1930—1981), spisovatelka, autorka švédsko–českého slovníku

Kraus Bohuslav (*1913), výtvarník

Krček Josef (*1946), hudební skladatel a dirigent

Krejčíř Tomáš (*1971), herec

Kropáček Jan (1907—1983), motocyklový závodník

Kruntorad Paul (*1935), spisovatel a překladatel z české literatury v Rakousku

Krupěhorský Mikuláš (1552—1612), evangelický kněz, spisovatel

Křen Vlastimil (1917—1986), hudební skladatel

Kubíček Miroslav (1919—1955), hudební skladatel a dirigent

Kubišová Marta (*1942), zpěvačka

Kudláček Čeněk (1896—1967), francouzský legionář, generál, za okupace náčelník štábu ústředí Obrany národa, po 1948 v exilu (USA)

Kudrna Otakar (*1939), entomolog, žije v Německu

Lampl Karl (*1878), spisovatel

Landa Miroslav (*1926), lesnický odborník

Lauseger Emanuel (1890—1940), nakladatelský redaktor, beletrista

Lekesch Bohumír (*1871), velitel vzbouřeneckého praporu v Rumburku 1918

Lenk Josef (1902—1981), šéfredaktor Prager Volkszeitung

Lenk von Wolfsberg Wilhelm (1809—1894), c. k. polní zbrojmistr a vynálezce

Leppa Karl Franz (1893—1986), básník a spisovatel, po odsunu působil v Německu

Leppa Josef Franz, pseudonym Konrad Leppa (1901—1980), vojenský historik a publicista, po odsunu působil v Německu

Líbalová Růžena, roz. Zátková (1887—1961), básnířka

Linhart Václav Jindřich (*1914), rozhlasový redaktor BBC

Liška Ludvík (1892—1949), hudební pedagog

Lomská Myslena (*1924), rozhlasová redaktorka

Loudová Jiřina (*1928), architektka

Mádl Jiří (*1986), herec

Máj Karel (1908—1980), herec, zasloužilý umělec

Málková Ludmila (1863—1927), malířka

Mardetschläger Franz (1810—1884), katolický kněz a spisovatel

Mareš Jan (*1948), lékař fyziolog, vysokoškolský profesor

Mareš Štěpán Mikuláš (*1943), malíř

Martínek Lubomír (*1954), prozaik, žije v Paříži

Matas Miloslav (1909—1973), básník

Matějka Ladislav (*1919), novinář, slavista ve Spojených státech amerických

Matras Ferdinand (1878—1955), spisovatel, po odsunu působil v Rakousku

Melounek Pavel (*1957), filmový kritik

Mencl Vladimír (*1926), klavírní pedagog, malíř

Miegl Jiří (*1927), herec

Miegl Wilhelm (1851—1933), českobudějovický okresní starosta, advokát

Mokrý Antonín (*1928), právník

Mokrý Otakar (1854—1899), básník a spisovatel, zemský poslanec

Mühlbauer Emanuel Vlastimil (1843—1906), chemik, kartograf

Müller Štěpán (*1945), ekonom, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

Nacházel Karel (*1934), hydrolog

Nekola Karel (1903—1967), novinář, působil v exilu v Kanadě

Nekola Rudolf (1902—1969), novinář a spisovatel, působil v exilu v Kanadě

Nellis Alice (*1971), filmová režisérka

Němec Václav (1908—1973), hudební skladatel a sbormistr

Nissl Franz (1852—1942), průkopník telefonní, telegrafní a rozhlasové techniky

Nitsch Franz (1802—1865), katolický kněz, rektor biskupského semináře

Nový Vilibald (1872—1903), malíř

Nýdl Miroslav (1924—1986), malíř a výtvarník

Palouš Jan Arnold (1888—1971), sportovní a filmový průkopník, autor vzpomínek na počátky ledního hokeje

Patočka Jan (*1925), entomolog

Pavlásek Petr (*1947), vzpěrač

Pecka Emanuel (*1932), sociolog, vysokoškolský profesor, rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích

Pecka Jindřich (1936—1998), historik, vysokoškolský profesor

Pelikán Vojtěch Jaromír (1905—1997), malíř a heraldik

Pernegr Jaroslav (1924—1988), jaderný fyzik, zemřel ve Švýcarsku

Persan Jindřich (*1935), výtvarník–keramik

Pícha Zdeněk (1877—1966), lesník a filosof, zemřel na Islandu

Pichler Karel (1811—1865), spisovatel a překladatel, žil v Polsku

Pitter Pavel (*1930), hydrochemik, vysokoškolský profesor

Plachý Jiří Ostermann (1606—1664), jezuita, spisovatel

Plank Lukáš (1737—1794), cisterciák, malíř

Plichta Dalibor (1920—2004), výtvarný teoretik a publicista

Plichta, Dimitrij (*1922), dramatik, herec, režisér

Ployhar Jiří (*1927), fotograf

Pomeje Jiří (*1964), herec a filmový producent

Postler Miroslav (*1929), spisovatel

Požárek Václav (*1940), výtvarník, žije ve Švýcarsku

Preinhaelterová Hana (*1938), překladatelka z bengálštiny

Procházka Jan (1902—1948), hospodářský historik

Procházka Rudolf (1889—1949), novinář

Pucherna Jaroslav (1902—1982), cukrovarnický odborník

Rada Vlastimil (1895—1962), malíř a ilustrátor

Rakušanová Lída (*1947), novinářka, redaktorka Radia Svobodná Evropa

Rameš Václav (*1958), archivář, ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni

Rath Josef von (1772—1852), c. k. polní maršálek

Reban Karel (1892—1957), katolický kněz, spisovatel, rektor biskupského semináře

Reinhard Robert, vl. jm. Robert Löwy (1876—1940), německy píšící židovský básník

Rejžek Jan (*1954), básník a publicista

Riss Josef (1829—1899), spisovatel a literární historik

Roden Karel (*1962), herec, syn Karla Rodena staršího

Roden Marian (*1964), herec, syn Karla Rodena staršího a bratr Karla Rodena mladšího

Rozum Karel (1856—1933), kreslíř, etnograf a folklorista, středoškolský profesor

Rožánek Robert (1852—1928), majitel hodinářského závodu, zemský poslanec

Sackmauer Adalbert (*1886), malíř a hudebník, po odsunu žil v Rakousku

Sakař Jaroslav (1883—po 1939), lékař, rektor univerzity v Záhřebu

Seimel von Dedina Wolfgang (1766—1832), velitel královéhradecké pevnosti, c. k. polní maršálek

Senft Haro (*1928), filmový režisér, po odsunu žije v Německu

Sgall Petr (*1926), lingvista

Schaller Gustav Vojtěch (*1818), malíř

Schánilec Jan (*1941), herec

Schmidtmayer Josef (1914—1979), matematik

Schneedorfer Ivan (*1937), básník, žije v Kanadě

Schneiderová Mary, roz. Zubaníková (1900—1966), první česká stavební inženýrka, zemřela ve Spojených státech amerických

Schuselka Franz (1811—1896), rakouský a německý publicista a politik

Schwarz Jan (1904—1943), hudební skladatel

Skarlant Petr (*1939), básník a spisovatel

Sobischek Josef (1880—1957), novinář a zahradnický odborník, po odsunu působil v Německu

Sova Oldřich (*1923), básník, žije v Německu

Spazierová–Hezká Míla (1901—1953), zpěvačka a výtvarnice

Stáhalík Martin (*1962), mistr světa v letecké akrobacii

Stejskal Rudolf (1904—1951), lékař, spisovatel

Strnad Franz Josef (1908—1973), radiolog, po odsunu působil v Německu

Stulík František (1818—1890), malíř a sochař

Sulanová Zdeňka (1920—2004), filmová herečka a zpěvačka

Svoboda Vladimír (1907—1962), klavírista

Šámal Jindřich (1902—1971), historik umění

Šnajdr Václav (1847—1920), českoamerický novinář

Štěpka Karel Václav (1908—1989), hudební skladatel

Štráfelda František (1925—1971), chemik

Švecová Růžena (*1941), fotografka

Švehla Jaroslav (1901—1991), pracovník Národního muzea v Praze, divadelní historik

Thiele Rolf (1918—1994), filmový režisér, po odsunu působil v Německu

Tibitanzl Otomar (*1927), pedagog, autor učebnic stavební technologie

Tobner Zephyrin (1847—1926), cisterciák, německy píšící autor náboženských brožur a knížek lidové četby

Tonderová–Zátková Sláva (*1888), malířka

Tůma Karel (1885—1947), pracovník Národní jednoty pošumavské, předseda výboru Záložny českobudějovické

Tůma Zdeněk (*1960), ekonom, guvernér České národní banky

Uhlig von Uhlenau Gottfried (1802—1874), důstojník, spisovatel

Urban Gregor (*1773), obuvník, básník

Váša Miroslav (1920—1996), ilustrátor a grafik

Vaverka Miroslav (1926—1988), hudební rozhlasový redaktor

Veith Anton (1793—1853), cukrovarník a mecenáš

Velemínský Jiří (*1933), botanik, člen Akademické rady AVČR, člen učené společnosti

Velík Jan (1895—1975), první technik československého Radiojournalu

Vlček Tomáš (*1941), historik umění

Vokroj Milan (1925—2000), hudební teoretik

Vondruška Pavel (*1925), hudebník a dirigent, herec Divadla Járy Cimrmana

Vollgruber Franz Adalbert (1847—1917), školní ředitel, poslanec zemského sněmu, literárně činný

Vydra Bohumil (1899—1962), knihovník

Vydra Jindřich (*1930), výtvarník, mozaikář

Walter von Bregent Karl (1754—1791), dvorní rada při vídeňském soudním dvoře

Wittlich Petr (*1932), historik umění, univerzitní profesor

Wlček Václav (1860—1940), prezident Československé keramické společnosti

Wodiczka Adalbert (1886—1962), historik umění, syn správce městského muzea Johanna Wodiczky

Wodiczka Ignaz (1888—1968), voják a rodopisec Hardtmuthů, bratr Adalberta Wodiczky

Záruba Quido (1899—1993), geolog

Znoj Milan (*1952), filozof

Zedtwitz Karl Maxmilián (1844—1908), velkostatkář, poslanec zemského sněmu

Zelenka Jan (1903—1974), publicista

Zuleger Hermann (1882—1951), rakouský generál

Žák Jiří (1917—1986), spisovatel a novinář, zemřel v německém exilu