ZAVŘÍT MENU

trámové stropy

Dřevěná stropní konstrukce, jeden z nejstarších stavebních prvků.

Zdobné trámové stropy měšťanských domů se uplatňovaly od vrcholného středověku v bohatých městech jakými byly České Budějovice, Český Krumlov nebo Jihlava. Zprvu byly užívány prosté hraněné či okosené trámy, od sklonku gotiky je nahradily profilované s oblouny a výžlabky v bohatém množství variant. Trámy většinou nesou záklop z fošen, častěji dvojitý překládaný, někdy jednoduchý na sraz, kombinovaný s krycími lištami, náročnější varianty obsahují plošně profilované záklopy. Od 14. do 18. století se objevuje výrazný výzdobný prvek řezaného pletence či provazce. Koncem renesance byly trámové stropy zčásti nahrazovanámy stropy kazetovými, až do poloviny 18. století byly ovšem používány paralelně s trámovými. Zachovaly se díky tereziánskému požárnímu řádu z 1755, podle kterého byly podbíjeny rákosovými podhledy a omítány. V Českých Budějovicích se nacházejí téměř v každém nepřestavěném měšťanském domě historického jádra.