ZAVŘÍT MENU

Kročil Vlastimil

třináctý českobudějovický biskup (od 2015)

* 10. 5. 1961, Brno

Vyučený elektromontér původem z Modřic. Po 1982 jej křesťanské rodinné zázemí přivedlo k zájmu o duchovní službu, po maturitě (1986) se třikrát neúspěšně pokoušel o přijetí ke studiu na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích. V roce 1988 emigroval, stal se alumnem Papežské koleje Nepomucenum, 1988—1993 vystudoval filozofii a teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě1993—1996 absolvoval doktorandské studium patristické teologie na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě; 2008 dosáhl doktorátu teologie na Katolické univerzitě v Ružomberoku.
Kněžské svěcení přijal 16. 7. 1994 v katedrálním kostele svatého Mikuláše v Českých Budějovicích, 1996—2012 působil jako farní vikář (kaplan) v diecézi; v letech 2012—2015 byl sídelním kanovníkem katedrální kapituly v Českých Budějovicích; 2013—2015 diecézním referentem pro pastoraci. V 1996—2014 vyučoval patristiku a starokřesťanskou literaturu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je držitelem Ceny města Veselí nad Lužnicí za rok 2012. 
Dne 19. 3. 2015 jej papež František (*1936) jmenoval sídelním biskupem v Českých Budějovicích; biskupské svěcení mu udělil 13. 6. 2015 pražský arcibiskup Dominik Duka (*1943) v českobudějovické katedrále, současně s tím byl též intronizován. V rámci České biskupské konference je členem Ekonomicko-právní rady, předsedou Rady pro informační technologieRady pro laiky (nová hnutí a spirituality).

 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      Biskupové – Biskupství českobudějovické. Úvod – Biskupství českobudějovické [online]. Copyright © 2019 [cit. 24.05.2019]. Dostupné z: https://www.bcb.cz/dieceze/biskupove/

  •      Vlastimil Kročil – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/
    wiki/Vlastimil_Kročil