ZAVŘÍT MENU

Wunderlich Josef

jehlář a vynálezce řádkovacího secího stroje

* 1728, Karlovy Vary
† 1793, České Budějovice

Byl puškařem u dělostřeleckého pluku v Českých Budějovicích. Po propuštění z armády se stal zetěm jehláře Jana Richarda Stanze a měšťanem. Pokračoval v tchánově řemesle a provozoval kramářství. Opravoval také hudební nástroje. Roku 1774 zdokonalil secí stroj, zkonstruovaný v Českých Budějovicích vojenským lékařem Petrem Polzem. Ve srovnání s ručním vyséváním znamenal pokrok, ale stále měl řadu nedostatků. Wunderlich použil otáčivý válec, který rozhrnoval obilí, aby rovnoměrně padalo do secích trychtýřů. Tím se docílilo značné úspory osiva a podstatně zrychlilo setí. Na jaře 1779 s úspěchem předvedl stroj v činnosti zemědělské komisi zemského gubernia v Praze. Po úspěšných zkouškách mu udělil císař Josef II. (1741—1790) 22. 1. 1780 odměnu 400 zlatých a přislíbil mu penzi v případě, že secí stroj bude s úspěchem používán ve větším počtu. Žádoucí rozšíření stroje však nebylo tehdy možné, protože jeho výroba přesahovala možnosti venkovských kovářů a kolářů. 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel.  Budějovický řádkovací secí stroj. Kulturní kalendář, květen. 1974, s. 22—23.

    [s. 22—23.]