ZAVŘÍT MENU

Jihočeský sborník historický

Odborný časopis pro historii jižních Čech.

Založila jej a od 1928 jako čtvrtletník vydávala Jihočeská společnost pro zachování husitských památek v Táboře. Dlouholetým redaktorem byl Roman Cikhart (1886—1957), hlavním spolupracovníkem badatel o dějinách husitství František Michálek Bartoš (1889—1972). Jihočeský sborník historický publikoval mnoho studií a 1939—1949 pořádal ediční přílohu Archiv táborský. Pro převažující zaměření na dějiny husitství byl oceňován i zahraničními badateli. V roce 1941 bylo vydávání úředně přerušeno, ale 1945 opět obnoveno, 1953 převzala vydávání Jihočeský sborník historický Okresní osvětová beseda v Táboře s novým vedoucím redaktorem B. Janouškem a změněnou redakční radou. Odchodem F. M. Bartoše ustoupila husitská tematika do pozadí. Roku 1955 se stalo vydavatelem Jihočeského sborníku historického Krajské vlastivědné muzeum v Českých Budějovicích, vedoucí redaktor zůstal týž (do 1973), tajemníkem redakce a výkonným redaktorem byl do 1974 K. Pletzer. Jihočeský sborník historický se udržel i při opakovaných restrikcích časopisů a sloužil jako publikační základna jihočeských historiků. Od 1974 zajišťoval obsah časopisu Jiří Záloha (1926—2009). Po 1990 zůstalo vydavatelem Jihočeské muzeum, předsedou redakční rady se stal K. Pletzer, kterého 2000 vystřídali V. Bůžek a 2007 Nora Jelínková (* 1956), výkonnými redaktory byli v letech 1991—2002 R. Sak (1933—2014), 2003—2006 Pavel Král (* 1972), v současné době Jiří Petráš (* 1963). Od 1994 vychází Jihočeský sborník historický jednou ročně v rozšířeném rozsahu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie