ZAVŘÍT MENU

zasilatelství

Obstarávání silniční, železniční, letecké a lodní dopravy vozových, kontejnerových či kusových zásilek, sběrná služba, skladování zboží, logistické a celně-deklarační služby, důležitá součást obchodu průmyslu

spedice

Do 1. třetiny 19. století rozvážely zásilky především formanské vozy a dostavníky pošty. Období rané industrializace ve městě provázel rozvoj koněspřežní železnice, říční dopravy a od 1868 i železnice. Na počátku 20. stol. v Českých Budějovicích bylo 37 povozníků a formanů, kteří dopravovali zásilky až za hranice země. Specializovaných speditérských firem bylo 1901 pět: A. Ferus, J. Neveklovský, V. Průša, E. Daudlebský, H. Reiter. Desetiletí po vzniku ČSR v roce 1918 výrazně ovlivnil rozvoj automobilismu.

K 1948 působilo ve městě ještě šest privátních z.: Baumann a Kreuzinger, A. Ferus, Čechoslovia, F. Parisi, J. Reiter, L. Tetour. Po roce 1948 obstarávaly z. železnice a hlavně Československá automobilová doprava (stávající ČSAD JIHOTRANS). Pro mezinárodní z. byl 1948 ustanoven monopolním speditérem podnik zahraničního obchodu Metrans, od 1958 pak Čechofracht, který v období socialismu jako jediný spojoval československé vývozce a dovozce se zahraničními partnery. K 1991 se transformoval na z. Čechofracht a.s., jehož českobudějovická pobočka sídlí v Pekárenské uliči č. 77.

Po roce 1989 vznikly desítky soukromých firem a poboček mezinárodních společností různé velikosti a významu, zajišťující speditérské činnosti za pomoci vlastní přepravní flotily nebo smluvních přepravců, poskytující celně-deklarační a skladové služby. Neúspěšné byly v 90. letech pokusy o zavedení kombinované přepravy (1993 – 1999 RolaNemanicích) a celkově poklesly přepravní objemy na železnici. Naopak rostl zájem o kontejnerovou přepravu, sběrné služby a expresní zásilkové služby. Letecká doprava nalezla omezené využití hlavně při zajišťování speciálních vojenských kontingentů z letiště v Plané. Vstup ČR do Evropské unie 1. 5. 2004 znamenal úbytek celní agendy a stvrdil nadnárodní charakter z., z nichž bylo s více než 20 zaměstnanci k 2005 činných na území města 15. Vedle ČSAD Jihotrans k největším patřila např. také přepravní společnost logistického centra Madety Milktrans, excentricky od sídla budějovické firmy Záruba M&K vzniklo z. ve Vodňanech.