ZAVŘÍT MENU

Pražská brána

Městská brána na konci Krajinské třídy, poprvé zmiňovaná 1335.

Písecká

V půdorysu obdélná stavba o rozměrech přibližně 13 x 9 m (někdy uváděno 14,8 x 11,7 m a výška 18,3 m) byla orientována delší osou kolmo k hradebním zdem. Spodní část brány byla otevřena průjezdem, který na venkovní i vnitřní straně uzavírala vrata. Kromě nich posiloval odolnost brány proti násilnému proniknutí hřeben, který bylo možné spustit do průjezdu. Hladká fasáda byla původně na všech stranách prolomena středně velkými pravoúhlými okny, sloužícími současně jako střílny. Několikapodlažní věž ukončovala atika, která vznikla asi po požáru 1641, kdy věž přišla i o střechu.

Doba výstavby Pražské brány není přesně známa. Lze předpokládat, že opevnění města, které 1304 odolalo obléhání vojska Albrechta I. Habsburského (1255—1308), bylo na severní straně opatřeno branou. Prozatím není zcela vyřešena otázka průběhu a podoby tohoto úseku městské hradby ve 13.—14. století. Brána byla zřejmě upravována na přelomu 15. a 16. století, v 16. století doplněna opevněným předbraním s mohutným podkovitým barbakánem. V roce 1611 pronikli Pražskou branou do města lstí Pasovští. Při barokní přestavbě opevnění bylo předbraní posíleno stavbou samostatných ravelinů. Roku 1867 měl být při demolici brány údajně nalezen základní kámen s letopočtem 1487; údaj nelze ověřit.

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
 •      ČECHURA, Jaroslav a Razím V. K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století. Památková péče 13. 1988

  [s. 411, 415.]
 •      HUYER, Reinhold. Budweis als befestigte Stadt. Waldheimat 4/11. B. Budweis. 1927.

  [s. 172.]
 •      CHVOJKA, Ondřej a KOVÁŘ, Daniel. Archeologický doklad zaniklého barbakánu v Českých Budějovicích. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2003, roč. 40, č. 4., s. 358—370. ISSN 1212-0596.

 •      KRATOCHWIL, Karl a MEERWALD, Alois. Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis: mit einer Sammlung von alten und neueren Sagen. Böhmisch Budweis : Karl Kratochwil & Comp, 1930. 568 s.

  [s. 7.]
 •      PLETZER, Karel.  K 100. výročí zboření Pražské brány v Č. Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1967, roč. 4., č. 4, s. 3—7. ISSN 0862-5417.