ZAVŘÍT MENU

Storm Vojtěch

architekt, památkář, krajinář

Štorm Vojtěch

* 12.  3.  1937, Praha
† 22.  7.  2019, České Budějovice

Po praxi ve Státním fotoměřickém ústavu (1952) a získání výučního listu v oboru zedník studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Adolfa Benše (1894—1982), poté pracoval v Pražském projektovém ústavu. V roce 1969 se přestěhoval do Českých Budějovic, zaměstnaný byl v Útvaru hlavního architekta města Českých Budějovic (1969—1973), výrobním družstvu DRUPOS České Budějovice (1973—1975) a Stavoprojektu (1975—1991). V letech 1976—1987 zastával funkci českobudějovického okresního konzervátora. V roce 1991 zřídil vlastní architektonickou kancelář, jejíž činnost kombinoval s funkcí krajináře Chráněné krajinné oblasti Blanský les (1994—2004) a odborného pracovníka Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích (2005—2007). Publikačně se věnoval faktografickému zachycení činnosti soudobých architektů na jihu Čech a interpretacím krajinných a architektonických specifik lokalit na Českokrumlovsku a Českobudějovicku. Pečoval též o sbírku prací svého otce Břetislava Štorma (1907—1960).

Vypracoval nerealizovanou oponentní verzi konceptu územního plánu druhého obvodu Pražského předměstí v Českých Budějovicích (1978) a hmotovou aktualizaci asanačního plánu historického jádra města České Budějovice (1981). Nerealizován zůstal projekt obnovy a přístavby bývalého morového špitálu s kostelem Nejsvětější Trojice (1972). V centru Českých Budějovic projektoval úpravy parterů a interiérů měšťanských domů, např. na náměstí Přemysla Otakara II. čp. 4 (1971), Hroznová ulice čp. 8 (1972) či náměstí Přemysla Otakara II. čp. 15 (1978). Podílel se na přípravě transferu a rekonstrukci fasád staničního domku koněspřežní železnice (1977), včetně oplocení (1985). Navrhl úpravu zahrady před českobudějovickým dominikánským konventem (1982, odstraněna 2019).

Mimo České Budějovice se podílel na úpravách územních plánů, urbanistických a krajinářských studií zejména v oblasti Blanského lesa a Zlatokorunska. Projektoval např. zčásti realizovanou obnovu pamětního místa Žižkova dvorce u Trocnova, úpravy zdobných štítů v Plástovicích a Municích, kašny v Týně nad Vltavou, rekonstrukci Buškova hamru u Trhových Svinů, projekty obřadní síně v Jistebnici a hřbitova pochodu smrti ve Volarech nebo novostavbu kaple svaté Anežky České u Holubova (vysvěcena 2011).